Celem projektu jest wsparcie skierowane do wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorców mających siedzibę/oddział/filię na terenie województwa łódzkiego zainteresowanych uzyskaniem środków na dofinansowanie kształcenia swoich pracowników.

 

Nabór K45

Nabór bonów krótkoterminowych dedykowany dla MŚP, którzy nie brali udziału w Projekcie, chcących przeszkolić pracowników będących w wieku 50 plus.

W usługach uczestniczyć będą mogli jedynie pracownicy w wieku 50 plus.

  • Data naboru: 24.05.2023 r. godz. 8:00.
  • Bony krótkie, data ważności bonów: 3 miesiące od daty zawarcia umowy.

Nabór K46

Nabór bonów krótkoterminowych dedykowany dla MŚP, którzy nie brali udziału w Projekcie, chcących przeszkolić pracowników będących osobami o niskich kwalifikacjach.

Przeszkolić można będzie w ramach projektu wyłącznie pracowników o niskich kwalifikacjach. Warunek ten jest wyznacznikiem kwalifikowalności kosztów. Pracownik o niskich kwalifikacjach – osoba posiadająca wykształcenie na poziomie: wykształcenie podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, czyli dotyczy osób, które ukończyły Liceum ogólnokształcące, Liceum profilowane, Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące, Technikum uzupełniające lub Zasadnicza szkoła zawodowa.

  • Data naboru: 31.05.2023 r. godz. 8:00.
  • Bony krótkie, data ważności bonów: 3 miesiące od daty zawarcia umowy.

Nabór K47

Nabór bonów krótkoterminowych dedykowany dla MŚP, którzy nie brali udziału w Projekcie, chcących przeszkolić pracowników bez względu na ich wiek oraz wykształcenie.

  • Data naboru: 7.06.2023 r. godz. 8:00.
  • Bony krótkie, data ważności bonów: 3 miesiące od daty zawarcia umowy.

 

 Szczegóły na temat naborów znajdują się w linku:  https://przepisnarozwoj.eu/