Krwiobieg obrotu towarów w Europie funkcjonuje w znacznym stopniu w oparciu o polską branżę transportową. Szczególnie silną pozycję ma tu drogowy transport towarowy z ogólnym udziałem w UE przekraczającym 16%, a w przypadku transportu międzynarodowego – aż 25%. Chcemy, aby w nowych warunkach, które wymuszą przedefiniowanie łańcuchów wartości i dostaw, nasza rodzima branża zachowała swoją konkurencyjność i była gotowa do odpowiedzi na nowe wyzwania – mówi wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Agencja Rozwoju Przemysłu przeznaczyła 1,7 mld zł dla branży transportowej oferując na korzystnych warunkach leasing operacyjny z 12-miesięczną karencją w spłacie oraz pożyczki obrotowe.

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z nowych instrumentów przygotowanych przez ARP w ramach tarczy antykryzysowej, będą mogli składać wnioski przez internet.

Kwota 1,7 mld zł przeznaczona jest na działania służące przeciwdziałaniu skutkom epidemii spowodowanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Środki te przeznaczone będą na wsparcie polskich przedsiębiorstw, w tym z sektora transportu.

Instrumenty wsparcia
Leasing operacyjny z karencją w spłacie – skierowany jest do podmiotów sektora transportowego, które – w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego – znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Przeznaczony jest na refinansowanie posiadanych leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych. Kwota leasingu sięgać może 5 mln zł netto, a okres finansowania może trwać do 6 lat. Karencja w spłacie rat leasingowych może wynieść nawet 12 miesięcy (co w przypadku kosztów leasingu standardowego ciągnika siodłowego z naczepą może wzmocnić bieżącą płynność spółki kwotą ok. 111 tys. zł).

Pożyczka obrotowa – finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP pozwoli na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń netto w firmach przez okres do 2 lat (wynagrodzenia trafią bezpośrednio na konta pracowników), przy wydłużonym okresie karencji do 12 miesięcy.

Pożyczka na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym – będzie mogła wynosić od 0,8 mln zł do 5 mln zł, okres finansowania będzie sięgał do nawet 6 lat, zaś okres karencji zostanie wydłużony do 15 miesięcy.

Jak złożyć wniosek?
Pod adresem www.arp-tarcza.pl działa Portal Klienta, w którym znajdują się wszystkie niezbędne informacje na temat nowych produktów ARP S.A. oferowanych przedsiębiorcom w związku z trwającym czasem pandemii. Proces składania wniosku odbywa się z wykorzystaniem Profilu Zaufanego do uwierzytelnienia oraz elektronicznego podpisywania wniosku.
Po uwierzytelnieniu, przedsiębiorca składający wniosek wprowadza NIP lub Regon, a dane jego firmy są automatycznie pobierane przez system z bazy danych GUS. W zależności od wybranego produktu, przedsiębiorca wprowadza kolejne informacje, załącza niezbędne dokumenty, czy zaznacza właściwe oświadczenia. Po wprowadzeniu wymaganych danych kompletny wniosek zostaje wyświetlony, a przedsiębiorca po jego sprawdzeniu podpisuje go, przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego i wysyła automatycznie do ARP S.A.

Niezbędne informacje będzie można uzyskać na infolinii Polskiego Funduszu Rozwoju pod numerem +48 22 703 43 00

 

Źródło: Gov.pl

PSZ/MR