Na stronach ZUS pojawiły się nowe wzory wniosków o pomoc w ramach instrumentów wsparcia, jakie oferuje rządowa specustawa dotycząca walki z koronawirusem. Zmiany w dokumentach wynikają z nowelizacji ustawy.

7 maja w systemie zostały umieszczone:

nowa wersja wniosku dla osób ubiegających się o:
– świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność (wniosek RSP-D),

nowe wnioski dla osób ubiegających się o:
– odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę (wniosek RDO),
– zawieszenie spłaty umowy (wniosek RDS),
– świadczenie postojowe za kolejny okres dla osób prowadzących działalność (wniosek RSP-DK),
– świadczenie postojowe za kolejny okres dla umów cywilnoprawnych (wniosek RSP-CK).

20 maja (zastąpiła wersję z 10 maja) w systemie znalazła się:

– nowa wersja wniosku uwzględniająca kryterium dochodu z Tarczy Antykryzysowej 3.0 dla osób ubiegających się o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek (wniosek RDZ).

Ważne!
Wnioski o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek (RDZ) oraz wnioski o świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność (RSP-D) przekazane do ZUS w poprzedniej wersji są nadal ważne. Nie trzeba składać ich ponownie w nowej wersji.

Wnioski dotyczące wsparcia z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej można składać:
– drogą elektroniczną przez PUE ZUS
– drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl
– za pośrednictwem poczty,
– osobiście w placówce ZUS – na przykład do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem “Tarcza antykryzysowa”.

 

Źródło: ZUS

PSZ/MR