Od 16 czerwca 2020 r. ruszył nabór wniosków do konkursu „Zwiększenie konkurencyjności MŚP / Innowacje w MŚP” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Instytucją obsługującą jest Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Pula środków na dofinansowanie projektów wynosi 90 mln zł. Z pieniędzy unijnych będą mogli skorzystać ci, którzy zostali zmuszeni do zmiany profilu działalności na skutek epidemii COVID-19

Konkurs ogłosił Zarząd Województwa Łódzkiego. Jest on skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw. Jedna firma może otrzymać maksymalnie milion złotych.

Chcemy aby te środki zostały przeznaczone na przebranżowienie – podkreślił marszałek Grzegorz Schreiber. – Przedsiębiorcy, którzy uznają, że warto zainwestować w swoją firmę po to, żeby ją wzmocnić poprzez innowacyjność, unowocześnienie i zmianę profilu działania, będą mogli przeznaczyć pieniądze na zakup maszyn, oprogramowania, czy na wynagrodzenie dla pracowników. Zależy nam na tym, żeby były to projekty otwarte na innowacyjność. Robimy to wszystko po to, żeby utrzymać miejsca pracy. To jest nasz priorytet – dodał marszałek Schreiber.

Na co i kto może składać wnioski?
– konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP),
– dofinansowanie można otrzymać na wsparcie MŚP negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19,
– maksymalny poziom dofinansowania udzielanej wnioskodawcy w ramach konkursu wynosi 85%,
– maksymalna kwota dofinansowania projektu – 1 000 000,00 zł.

Termin i miejsce składania wniosków:
nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 16 czerwca 2020 r., a kończy 13 lipca 2020 r.
– wniosek o dofinansowanie można złożyć za pośrednictwem systemu informatycznego IP, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub w siedzibie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy to wojewódzka, samorządowa jednostka organizacyjna, powołana przez Sejmik Województwa Łódzkiego od 1 marca 2008 roku.
Celem przewodnim COP jest zapewnienie beneficjentom pomocy w uzyskaniu dofinansowania, a następnie jak najlepszym wykorzystaniu środków unijnych, przeznaczonych na rozwój konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki w regionie łódzkim.

Szczegóły konkursu dostępne tutaj.

 

Źródło: Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi

PSZ/MR