Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców, przedstawicieli władz lokalnych i wszystkich posiadających doświadczenia, osiągnięcia, projekty w działaniach na rzecz klimatu, środowiska i innych ambicji Zielonego Ładu z naszego Regionu do wypełnienia ankiety i zaprezentowania się na arenie międzynarodowej.

Europejski Zielony Ład to plan działania na rzecz zrównoważonej gospodarki Unii Europejskiej. Można to osiągnąć poprzez przekształcenie wyzwań związanych z klimatem i środowiskiem w nowe możliwości we wszystkich obszarach polityki, a także zadbanie o to, by transformacja była sprawiedliwa i sprzyjała włączeniu społecznemu.

Jeżeli już podejmujecie Państwo działania w zakresie:

  • inwestycji w technologie przyjazne dla środowiska wspierania innowacji przemysłowych,
  • wprowadzania czystszych, tańszych i zdrowszych form transportu prywatnego i publicznego,
  • obniżania emisyjności sektora energii,
  • zapewnienia większej efektywności energetycznej budynków,
  • współpracy z partnerami międzynarodowymi w celu poprawy światowych norm środowiskowych,

zachęcamy do zaprezentowania działań, przez wypełnienie ankiety Green Deal Best Practices 2020»

Do kiedy:
Zachęcamy do zgłoszenia najlepszej praktyki do 21 września 2020.

Nagroda:
Promocja międzynarodowa poprzez dołączenie projektów do platformy, która pokaże, w jaki sposób miasta i regiony już teraz realizują priorytety Zielonego Ładu i przyczyniają się do ekologicznego ożywienia gospodarczego w celu osiągnięcia bardziej zrównoważonego, integracyjnego i odpornego społeczeństwa.

Źródło: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Green-Deal-Going-Local-call-for-best-practices.aspx