Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy w zakresie następujących interwencji pszczelarskich:

– Interwencja: inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych,
– Interwencja: wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi,
– Interwencja: pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół.

 

Nazwa podmiotu właściwego w sprawie o przyznanie pomocy
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

Ogólna pula środków przeznaczona na interwencje pszczelarskie w ramach tego naboru w roku pszczelarskim 2023 wynosi 47 041 740,43 zł.

 

Termin i sposób składania wniosków:
Wnioski o przyznanie pomocy w ramach poszczególnych interwencji objętych niniejszym ogłoszeniem można składać w terminie od dnia 3 kwietnia 2023 r. do dnia 18 kwietnia 2023 r. włącznie.

 

Więcej szczegółów dostępnych pod adresem:

https://www.gov.pl/web/arimr/nabory-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-w-ramach-interwencji-pszczelarskich–ogloszenie-agencji-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa

EC/MS