Europejska Stolica Młodzieży to tytuł przyznawany przez Europejskie Forum Młodzieży, którego celem jest wzmocnienie pozycji młodych ludzi, zwiększenie ich uczestnictwa i wzmocnienie tożsamości europejskiej. Każdego roku nowe miasto europejskie ma szansę zaprezentować swoje innowacyjne pomysły, projekty i działania, które mają na celu podniesienie głosu młodych ludzi i wprowadzenie nowej perspektywy dla młodzieży do wszystkich aspektów życia miasta.

Europejskiej Stolicy Młodzieży zostanie przyznany już po raz szesnasty.
Pierwszą stolicą był Rotterdam w 2009 r., a ostatnim wyróżnionym miastem była Tirana, która w 2022 r. zostanie Europejską Stolicą Młodzieży.

„Europejska Stolica Młodzieży” wywiera pozytywny wpływ w wielu dziedzinach:

 • Otwiera nowe możliwości
 • Przynosi pozytywne zmiany
 • Zachęca do aktywnego uczestnictwa
 • Promuje wolontariat
 • Wspiera europejską tożsamość
 • Różnorodność i integracja mistrzów
 • Wzmacnia organizacje młodzieżowe
 • Pobudza inwestycje w młodzież
 • Wzmacnia głos waszego miasta w Europie
 • Zamienia twoje miasto w międzynarodowy punkt spotkań
 • Łączy młodych ludzi

Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z raportem “Europejska Stolica Młodzieży – dziesięć lat tętniącego życiem młodzieżowego miasta“.

Kto może się zgłosić do konkursu?
W konkursie mogą wziąć udział wszystkie władze lokalne z państw członkowskich Rady Europy, które są stronami Europejskiej Konwencji Kulturalnej.

Jak zgłaszać się do konkursu?
– Zaproszenie do składania wniosków w sprawie Europejskiej Stolicy Młodzieży w 2024 r. wraz ze wszystkimi odnośnymi datami i szczegółowymi informacjami – tutaj»
– Kwestionariusz zgłoszeniowy do Europejskiej Młodzieżowej Stolicy 2024 ” oraz przewodnik zawierający wskazówki dotyczące składania wniosków – tutaj»
– Formularz wniosku o przyznanie tytułu Europejskiej Młodzieżowej Stolicy Kultury w 2024 r. który miasta muszą wypełnić i złożyć – tutaj»
– Warunki prawne regulujące konkurs, które należy podpisać i złożyć wraz z innymi dokumentami aplikacyjnymi – tutaj»

Ostateczny termin składania zgłoszeń: 17 stycznia 2021 r.

Wszelkie pytania związane ze zgłoszeniem i procedurą selekcji należy kierować do Ivana Neirotti (eyc@youthforum.org), Project Officer, w Sekretariacie Europejskiego Forum Młodzieży.

Europejskie Forum Młodzieży (YFJ) jest platformą organizacji młodzieżowych w Europie. Reprezentujemy więcej niż organizacje młodzieżowe, które zrzeszają dziesiątki milionów młodych ludzi z całej Europy. Więcej informacji można znaleźć na stronie Europejskiego Forum Młodzieży.

 

Źródło: Europejskie Forum Młodzieży

MP/PSZ/MR