W czwartek, 18 czerwca br. odbyła się druga Wideokonferencja z Ekspertem organizowana przez zespół Łódzkie dla biznesu.

Podczas spotkania przedstawiciele Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego  omówili produkty finansowe oraz okołobiznesowe przygotowane przez ŁARR dla przedsiębiorców z naszego regionu.

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. to instytucja otoczenia biznesu, wspierająca rozwój gospodarczy województwa łódzkiego, świadcząca swoim klientom usługi obejmujące m.in.

  • przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o fundusze na rozwój działalności przedsiębiorstw,
  • opracowywanie dokumentów strategicznych dla jednostek samorządu terytorialnego,
  • wsparcie w zakresie eksportu/ importu, organizacja misji gospodarczych,
  • fundusze pożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Od 2011 r. ŁARR współpracuje z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w roli pośrednika finansowego w ramach inicjatywy JEREMIE. Dysponując funduszami pożyczkowymi udziela mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom wsparcia pozadotacyjnego w formie niskooprocentowanych pożyczek i poręczeń.

OFERTA ŁÓDZKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

 

Bony rozwojowe – nawet 80% dofinansowania na usługi szkoleniowe (nowy nabór)»

 

MR