Startupy to główna siła napędzająca innowacje na całym świecie. Kluczowe dla osiągnięcia przez startup sukcesu jest odpowiednie wsparcie na wczesnym etapie rozwoju. Ten cel mają rozmaite mechanizmy wsparcia młodych, ambitnych firm. Jednak wciąż istnieje luka między finansowaniem ze źródeł 3F (ang. Friends, Family, Founders) a funduszami Venture Capital.

Fundusz CE-Connector ACIF ma na celu umożliwienie startupom rozwinięcie swojego biznesu w oparciu o środki prywatne i publiczne (zarówno w formie finansowej jak i rzeczowej). Został stworzony w ramach projektu CE-Connector, skupiającego partnerów z sześciu krajów Europy Środkowej. Celem projektu jest zbudowanie sieci powiązań między prywatnymi inwestorami (aniołami biznesu), startupami a instytucjami oferującymi wsparcie publiczne. Dzięki niemu w krajach Europy Środkowej upowszechnia się publiczno-prywatny model współinwestowania w rozwijające się firmy.

Zaprosiliśmy przedstawicieli CE-Connector do prezentacji głównych zasad projektu przed skyhubową społecznością startupową. Agendę poszerzyliśmy o pozostałe instrumenty wsparcia finansowego i rzeczowego, po które mogą sięgać startupy z województwa łódzkiego. Przedstawiony zostanie także projekt I-CARE SMART, którego celem jest budowanie i wzmacnianie współpracy z organizacjami dostarczającymi najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w zakresie opieki zdrowotnej i społecznej dla osób starszych.

Na wydarzenie obowiązuje REJESTRACJA: www.elodzkie.pl/wydarzenia/money-makers
Link będzie aktywny do 27.01 do 12:00; po tym czasie zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy ze SkyHUB – skyhub@lodzkie.pl

Termin wydarzenia online: 27.01, godz. 18:00

Agenda

18.00-18.05: Powitanie gości przez SkyHub
18.05-18.15: Oferta Urzędu Marszałkowskiego WŁ dla startupów (SkyHub)
18.15-18.40: Fundusz CE-Connector ACIF – publiczno-prywatne wsparcie dla startupów
• Cel powstania funduszu
• Zasady uczestnictwa
• Proces inwestycyjny

18.40-19.30: Wsparcie publiczne dla startupów w województwie łódzkim
• Wojewódzki Urząd Pracy – dyr. Kamil Jeziorski
– granty dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej,
– projekty dedykowane rozwojowi kompetencji pracowników,
• Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna
– programy akceleracyjne ŁSSE SA – Kamil Kociszewski
– strefa RozwoYou – Anna Jankowska

19.30-19.50: Projekt I-CARE SMART
• innowacyjne rozwiązania służące potrzebom seniorów

19.50-20.00: Sesja pytań i odpowiedzi

 

Zachęcamy do udziału!

 

Źródło: materiały własne

PSZ/MR