Województwo Łódzkie zaprasza producentów win z naszego regionu do udziału w Misji gospodarczej do Brukseli na Festiwal Polskiego Wina w dniach 22-24 listopada 2023 r.!

 

Kto może wziąć udział w rekrutacji?

W rekrutacji mogą wziąć przedsiębiorcy z branży winiarskiej o statusie MŚP, prowadzący działalność na terenie województwa łódzkiego. Do udziału w misji zakwalifikuje się maksymalnie dwóch producentów win. Zgłoszenia będą podlegały akceptacji przez Organizatora Wydarzenia – Ambasadę RP w Brukseli.

Informacje o wydarzeniu

 

Ambasada RP w Brukseli organizuje Festiwal Polskiego Wina, którego termin zaplanowano na czwartek 23 listopada 2023 r. Celem wydarzenia jest promocja polskiej branży winiarskiej.

 

Festiwal Polskiego Wina to wydarzenie o charakterze biznesowym, podczas którego polscy przedsiębiorcy będą mieli okazję do prezentacji i przygotowania degustacji swoich dwóch flagowych produktów przedstawicielom lokalnej branży winiarskiej, gastronomicznej i spożywczej – sommelierom, importerom, restauratorom, przedstawicielom sieci spożywczych. Wśród gości znajdą się także przedstawiciele miejscowego korpusu dyplomatycznego oraz instytucji belgijskich na różnych szczeblach, a także belgijska Polonia. Wydarzenie zgromadzi około 80 osób.

Zasady udziału w misji i zakres wsparcia

W ramach wydarzenia Województwo Łódzkie zapewni uczestnikom (po 1 osobie na przedsiębiorstwo) bezpłatny nocleg w Brukseli, przelot na trasie Polska-Belgia-Polska, transport produktów do Brukseli, uczestnictwo i możliwość przeprowadzenia degustacji wyrobów własnych podczas wydarzenia objętego programem misji. Ambasada RP w Brukseli zapewni przedsiębiorstwom stoisko wystawiennicze wraz z wyposażeniem.

Wszelkie inne koszty związane z pobytem oraz uczestnictwem w wydarzeniu, w tym z przeprowadzeniem prezentacji oferty przedsiębiorstwa, leżą po stronie uczestników.

W misji organizowanej przez Województwo Łódzkie planowany jest udział 2 przedsiębiorstw. Ostateczna liczba uczestników dopuszczonych do udziału w misji będzie zależna od akceptacji Organizatora Wydarzenia – Ambasady RP w Brukseli.

Jak dokonać zgłoszenia udziału w misji?

Zgłoszenie udziału w wyjeździe następuje poprzez złożenie drogą mailową wymaganych dokumentów:

  1. Formularza zgłoszenia do udziału w rekrutacji, oraz
  2. Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

>>> PLIKI DO POBRANIA <<<

Wypełniony w całości i podpisany Formularz rekrutacyjny należy przesłać do dnia 11 sierpnia 2023 r., godz. 12:00, na adres projekty.miedzynarodowe@lodzkie.pl.

W przypadku zakwalifikowania się przedsiębiorstwa do udziału w Wyjeździe, konieczne będzie również przesłanie uzupełnionego i podpisanego Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, który stanowi Załącznik nr 1 do Umowy o dofinansowanie. Jednocześnie przedsiębiorstwo może złożyć ten Formularz wraz z Formularzem zgłoszeniowym, o którym mowa w pkt. 1.

Ww. formularze, a także pozostałe dokumenty związane z udziałem w misji, w tym regulamin udziału w wyjeździe i wzór umowy dofinansowania uczestnictwa w misji, są dostępne do pobrania poniżej.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają przedstawiciele Wydziału Projektów Międzynarodowych:

Katarzyna Stachurska, e-mail: katarzyna.stachurska@lodzkie.pl, tel. 42 663 35 91,
Gabriela Klauze, e-mail: gabriela.klauze@lodzkie.pl, tel. 42 663 38 05

Zapraszamy!

 

Udział w misji możliwy jest dzięki dofinansowaniu z projektu LODZKIE GO BENELUX, a uczestnictwo w wydarzeniu stanowi pomoc de minimis dla przedsiębiorców.