Przedsiębiorco!
Zastanawiasz się nad wprowadzeniem lub rozszerzeniem swojego modelu biznesowego o rozwiązania ekonomii cyrkularnej, a może chcesz poznać dobre praktyki oraz rozbudować sieć współpracy o firmy funkcjonujące na rynku belgijskim?

Zapraszamy do współpracy i zgłaszania chęci udziału w misji gospodarczej, która odbędzie się w Brukseli (Belgia) w dniach 10-13 października 2022 roku.
Podczas misji odbędą się wizyty studyjne w firmach stosujących przyjazne dla środowiska rozwiązania w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego, spotkania z przedsiębiorcami lokalnymi, przedstawicielami komisji europejskiej oraz wykłady dotyczące wsparcia finansowego z programów unijnych dla MŚP.

W celu zgłoszenia do udziału w Wydarzeniu należy wypełnić i przesłać na adres e-mail: projekty.miedzynarodowe@lodzkie.pl (z dopiskiem w tytule: MISJA GOSPODARCZA w Brukseli ŁÓDZKIE GREEN HUB) do dnia 23.09.2022 r. (piątek) następujące dokumenty:
1. Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy;
2. Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Przesłane zgłoszenie będzie podstawą rekrutacji zgodnie z Regulaminem i Kryteriami oceny zgłoszeń MŚP.

Wszelkich niezbędnych informacji udzielają przedstawiciele Wydziału Projektów Międzynarodowych:
– Renata Klimaszewska, e-mail: renata.klimaszewska@lodzkie.pl , tel. 42 663 38 06
– Blanka Rudnicka, e-mail: blanka.rudnicka@lodzkie.pl , tel. 42 663 38 09.

Zapraszamy do udziału w Wydarzeniu.

Załączniki: do pobrania

 

BR/PSZ