W międzynarodowym projekcie Innowacje społeczne w zakresie integracji społecznej i gospodarczej obywateli państw spoza UE ARRIVAL REGIONS wspólnie z partnerami z 6 krajów europejskich: Niemiec, Włoch Chorwacji, Czech, Słowenii i Polski przygotowano dedykowany władzom publicznym  zestaw narzędzi, wspierający proces efektywnej integracji migrantów. Stworzone i testowane 2020 roku i 2021 roku 9 działań pilotażowych dotyczyło innowacji społecznych, dialogu międzykulturowego, integracji w obszarze rynku pracy, edukacji, wdrażania nowych usług i spójnego informowania cudzoziemców przybywających do krajów partnerstwa. Rozwiązania te zostały opracowane przez przedstawicieli instytucji partnerskich, reprezentujących sektor publiczny, władze lokalne i regionalne, organizacje pozarządowe, oraz środowisko akademickie.

Zebrane w ten sposób doświadczenia stają się jeszcze bardziej aktualne i przydatne w obecnym czasie kryzysu humanitarnego w Europie, wywołanego wojną na Ukrainie.

22 marca 2022 r. zapraszamy na konferencję „Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań”.

Celem konferencji jest prezentacja różnych aspektów integracji cudzoziemców, potencjału współpracy pomiędzy przedstawicielami zaangażowanych w projekt instytucji partnerskich, oraz zaproponowanie możliwych do realizacji strategii i działań, które będą służyć integracji osób przybywających do naszych krajów w czasie wojny.

Rejestracja na stronie

Zapraszamy