Pracownik straszy sądem? Co zrobić gdy konkurencja skopiowała Twój pomysł? Popadłeś w konflikt z leasingodawcą? Czy można polubownie rozwiązać takie sprawy?
Jeśli jesteś w sporze cywilnym, gospodarczym, rodzinnym, czy jakimkolwiek innym, zastanów się nad mediacją.

Na początku odpowiedzmy sobie na pytanie, czym jest mediacja?
Jest to doskonała alternatywa dla powierzania sporów do rozstrzygnięcia sądom powszechnym. To sposób na wypracowanie satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu, na drodze dobrowolnych i poufnych rozmów.
Nadal się wahasz i masz wątpliwości czy mediacja jest dla Ciebie i czemu warto zastanowić się nad takim rozwiązaniem?
Warto wiedzieć że jest ona dobrowolna, obie strony biorą w niej udział z własnej, nieprzymuszonej woli. Jest szybsza od procesu sądowego, bo spór może zostać rozstrzygnięty już na pierwszym posiedzeniu. Jest tańsza od klasycznego procesu, bo zajmuje o wiele mniej czasu. Przebiega w spokojnej atmosferze, z pełną bezstronnością, neutralnością i poufnością. Nad wszystkim czuwa Mediator, który dba o prawidłowy przebiegiem wszystkich etapów przewidzianych dla tego procesu. Do jego zadań, w czasie trwania mediacji, należy między innymi wspieranie komunikacji, łagodzenie ewentualnego napięcia lub stresu i pomoc w osiągnięciu porozumienia.

W lipcu, będziecie mieli niepowtarzalną okazję, by skonsultować swoje wątpliwości z naszą ekspertką Moniką Pujan.
Monika Pujan jest związana z Wojewódzkim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi od początku jego działalności. Aktualnie pełni funkcję Dyrektora Centrum. W 2006 roku uzyskała wpis na listę mediatorów prowadzoną przy Sądzie Okręgowym w Łodzi. W swojej karierze przeprowadziła ponad tysiąc mediacji z zakresu spraw karnych, rodzinnych, cywilnych i gospodarczych.

>>>Formularz do pobrania<<<

Wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy i uzyskaniem praktycznych odpowiedzi z zakresu mediacji, zapraszamy do rejestracji – wyślij wypełniony formularz pod adres e-mail: biznes@lodzkie.pl, tel. 42 663 38 01.

Konsultacje eksperckich są realizowane w ramach projektu „Łódzkie dla biznesu – rozwój na plus”.
Lista chętnych jest ograniczona, o rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń.
Udział w poradach jest bezpłatny.

ZAPRASZAMY!!!

 

MA/PSZ