Raport „Doing Bussines in Poland” wskazuje, iż dochodzenie roszczeń na drodze sądowej, wraz z egzekwowaniem umów, trwa blisko 700 dni, a mediacje pomiędzy partnerami handlowymi zajmują średnio do 30 dni. Dlaczego nie ułatwić sobie prowadzenia działalności gospodarczej poprzez poznanie dodatkowego sposobu rozwiązywania sporów gospodarczych w sposób profesjonalny, tańszy  i krótszy aniżeli droga sądowa?

Podczas spotkania dowiesz się:

  • jak wygląda proces mediacji, w tym gospodarczych i kto jest uprawniony do ich prowadzenia
  • rodzaje sporów, które w świetle prawa mogą zakończyć się ugodą w drodze mediacji
  • zalety prowadzenia postępowań mediacyjnych w odniesieniu do korzyści biznesowych stron
  • dobre praktyki rozwiązywania sporów z wykorzystaniem mediacji

 

Termin: 9.12 2022 r. (piątek)

Miejsce: SkyHub w Łodzi (Łódzki Dom Kultury, Traugutta 18, V piętro)

Godziny: 10:00 – 14:45

 

Podczas wydarzenia odbędzie się również prelekcja specjalna dotycząca rozwijania relacji,
w szczególności tych biznesowych, jako podstawy efektywnego zarządzania, sprzedaży i marketingu, połączona z networkingiem biznesowym.

Ilość miejsc jest ograniczona, obowiązuje rejestracja mailowa a o kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń:

  1. wypełnij formularz zgłoszeniowy
  2. odeślij go mailem na adres biznes@lodzkie.pl
  3. poczekaj na potwierdzenie uczestnictwa

O prowadzących wydarzenie:

 

Monika Pujan – zawodowa mediatorka od 2006 roku. Aktywnie współpracuje
z sądami, prokuraturami oraz policją z okręgu łódzkiego, na zlecenie których przeprowadziła ponad tysiąc mediacji z zakresu spraw karnych, rodzinnych, cywilnych i gospodarczych. Główny obszar zainteresowań to zagadnienia związane z psychologicznymi aspektami konfliktów interpersonalnych oraz zjawiska agresji i przemocy.Autorka oraz ekspertka merytoryczna z zakresu kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji w sprawach karnych i o wykroczenia”. Promotorka mediacji zarówno wśród przedsiębiorców lokalnych jak i na forum ogólnopolskim oraz europejskim. Prelegentka na m.in.: Europejskim Forum Gospodarczym 2021, Łódzkim Kongresie Rozwoju Biznesu oraz cyklicznych wydarzeniach networkingowych.

Łukasz Kuciński – właściciel firmy Biznes Plus oraz Prezes Zarządu AMS PRESTIGE – Akademia Menedżera Sprzedaży. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w firmach o zróżnicowanym profilu działania. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu Zarządzania, Sprzedaży, Marketingu, ze szczególnym uwzględnieniem Efektywnych Strategii Komunikacyjnych opartych o analizę osobowości zawodowej, Innowacji w zarządzaniu oraz Marketingu 3.0. Twórca autorskiego programu studiów podyplomowych na kierunku Akademia Menedżera Sprzedaży. Współpracuje z Collegium Da Vinci.

Formularz_zgłoszeniowy_mediacje_9.12

Harmonogram_9.12_mediacje

Klauzula informacyjna