Łódzkie otrzyma w nowej perspektywie co najmniej 1,631 mld euro w ramach programu regionalnego. Województwo ma szansę na więcej środków, bo do rozdysponowania jest jeszcze 7,1 mld euro na programy regionalne dla wszystkich województw. Nowością jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, z którego skorzysta region bełchatowski. To 344 mln euro na łagodzenie skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. Łódzkie otrzyma również wsparcie z Funduszu Odbudowy i programów krajowych.

Ile z programu regionalnego dla województwa łódzkiego?

Kolejne spotkanie konsultacyjne Umowy Partnerstwa, dokumentu określającego, w co zostaną zainwestowane Fundusze Europejskie w latach 2021-2027, odbyło się online w województwie łódzkim.

Łódzkie należy do stosunkowo dobrze rozwiniętych województw, o wysokim udziale przemysłu i dynamicznie rosnącym udziale usług. Jednak w skali Unii Europejskiej, łódzkie zaliczane jest do grupy regionów słabiej rozwiniętych, które nie osiągają 75% średniej unijnej PKB na osobę. Dlatego w nowej unijnej perspektywie finansowej nadal będzie korzystać z dużych środków i wysokiego poziomu dofinansowania – rozpoczął konsultacje wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

To piąty najwyższy wynik w kraju. Do podziału pozostaje ponad 7 miliardów euro na wszystkie programy regionalne. Jeśli marszałek przedstawi dobre inwestycje i dobrze je uargumentuje, ma szansę na dodatkowe środki. Do regionu trafią również pieniądze z Funduszu Odbudowy – zaznaczył wiceminister Waldemar Buda.

Sprawiedliwa transformacja w województwie łódzkim

Łódzkie, jako jedno z sześciu województw, zostanie objęte także wsparciem z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST).

Z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji do regionu województwa łódzkiego trafi 344 mln euro.

Z FST wspierane będzie m.in.: tworzenie nowych miejsc pracy, tworzenie i rozwijanie innowacyjnych przedsiębiorstw, podnoszenie kwalifikacji pracowników, podniesienie jakości terenów pogórniczych i poprzemysłowych, czy podniesienie dostępności usług publicznych.

Harmonogram działań

Konsultacje Umowy Partnerstwa trwają do 22 lutego. Uwagi do projektu Umowy Partnerstwa można zgłaszać za pomocą formularza dostępnego na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Zapraszamy do obejrzenia spotkania dotyczącego projektu Umowy Partnerstwa dla województwa łódzkiego:

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Foto: gov.pl

PSZ/MR