Serdecznie zapraszamy mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego do udziału w bezpłatnym indywidualnym doradztwie w zakresie gospodarki cyrkularnej w ramach projektu “Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i Umiędzynarodowienia Przedsiębiorstw ŁÓDZKIE GREEN HUB”.

Prowadzisz działalność na terenie województwa łódzkiego? Jesteś zainteresowany innowacjami? Chcesz skuteczniej zarządzać swoimi zasobami?

W roku 2021 planujemy wsparcie doradcze dla 20 przedsiębiorstw reprezentujących Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Łódzkiego.
Usługa będzie polegała w szczególności na:
– analizie modelu biznesowego przedsiębiorstwa;
– analizie gospodarki odpadami w procesach produkcji;
– analizie funkcjonujących łańcuchów wartości;
– analizie możliwości zastosowania eko-projektowania i eko-certyfikacji;
oraz
–  wskazaniu aspektów, których zmiana przyczyni się do optymalizacji wykorzystania zasobów i surowców, zwiększenia efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa, pozyskania nowych klientów lub wejścia na nowe rynki.

Spotkania indywidualne z zakwalifikowanymi do doradztwa MŚP zaplanowano zarówno w formule on-line jak i tradycyjnej w okresie od września do końca listopada 2021 roku. Szczegółowe daty spotkań jak i zakres doradztwa będzie ustalany indywidualnie z zakwalifikowanymi przedsiębiorcami.

Zgłoszenia w formie wypełnionego “Formularza zgłoszeniowego” (Załącznik nr 1) oraz formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym (Załącznik nr 3) należy przesłać na adres e-mail: projekty.miedzynarodwe@lodzkie.pl (z dopiskiem w tytule – doradztwo indywidualne projekt ŁÓDZKIE GREEN HUB – Departament Promocji UMWŁ).

Zaplanowano 5 tur rekrutacji na doradztwo indywidualne, zgłoszenia będą przyjmowane w poniższych terminach:
I tura – od 19.07.2021 r. do 31.07.2021 r.
II tura – od 1.08.2021 r. do 14.08.2021 r.
III tura – od 15.08.2021 r. do 28.08.2021 r.
IV tura – od 29.08.2021 r. do 11.09.2021 r.
V tura – od 12.09.2021 r. do 25.09.2021 r.

W wyniku rekrutacji wybranych zostanie 20 firm z regionu.

Wszelkich niezbędnych informacji udzielają przedstawiciele Wydziału Projektów Międzynarodowych:
– Ewa Gabryelak, e-mail: ewa.gabryelak@lodzkie.pl, tel. 42 663 38 09,
– Ilona Jacak-Ogrodowczyk, e-mail: ilona.ogrodowczyk@lodzkie.pl, tel. 42 663 38 02.

Załączniki:
Regulamin uczestnictwa.
Zał. nr 1. Wzór Formularza zgłoszeniowego.
Zał. nr 2. Kryteria wyboru uczestników.
Zał. nr 3. Formularz informacji udzielanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
Zał. nr 4. Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis.
Zał. nr 5. Wzór Karty Indywidualnych Usług Doradczych.

 

EG/PSZ