Wybierz Strona

Łódzkie w Brukseli i Chengdu - aktualności

Sesje B2B on-line z chińskimi przedsiębiorcami – już 23 lipca!

W czasach pandemii, wszyscy walczymy o to, aby powrócić do normalności. Dotyczy to także biznesu i wymiany handlowej pomiędzy Polską i Chinami. Nowa sytuacja wymusiła poszukiwanie nowych rozwiązań i tym samym stworzyła także nowe szanse. Wiele działań odbywa się obecnie ...
Czytaj Dalej

Konsultacje publiczne – kształtowanie polityki unijnej w zakresie współpracy inwestycyjnej uwzględniającej w maksymalnym stopniu polskie interesy

Zapraszamy regionalne, lokalne i branżowe organizacje gospodarcze oraz znaczące polskie firmy z regionu do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych prowadzonych przez Komisję Europejską w sprawie wewnątrzunijnej inicjatywy na rzecz ochrony i ułatwiania inwestycji. Na podstawie wyników konsultacji publicznych Komisja oceni ...
Czytaj Dalej

Rolnictwo ekologiczne: naturalnie opłacalne? Dialog Obywatelski Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zaprasza do udziału w Dialogu Obywatelskim on-line pt. „Rolnictwo ekologiczne: naturalnie opłacalne?”, który odbędzie się w czwartek 9 lipca w godz. 14:00-15:00. Świadomość ekologiczna wzrasta zarówno wśród konsumentów, jak i producentów żywności. Coraz więcej osób ...
Czytaj Dalej

UK is open – poznaj szanse polskich inwestorów na rynku brytyjskim

Mimo pandemii COVID-19 oraz brexitu, Wielka Brytania wciąż jest krajem niezwykle atrakcyjnym dla inwestorów. Gospodarka brytyjska jest jedną z największych i najbardziej wpływowych gospodarek na świecie. Rusza szkolenie online dla wszystkich zainteresowanych brytyjskim rynkiem. Wielka Brytania to centrum rynków kapitałowych ...
Czytaj Dalej

Niemiecka prezydencja w Radzie UE: 1 lipca – 31 grudnia 2020 r.

Przewodnictwo w Radzie odbywa się rotacyjnie w państwach członkowskich UE co 6 miesięcy. W tym sześciomiesięcznym okresie prezydencja przewodniczy posiedzeniom na wszystkich szczeblach Rady, przyczyniając się do zapewnienia ciągłości prac UE w Radzie. Państwa członkowskie sprawujące prezydencję ściśle współpracują w ...
Czytaj Dalej