Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, trwających od 29 listopada 2019 r. do 8 stycznia 2020 r.

Podczas konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się z projektem Strategii oraz wyrażenia swoich uwag i wniosków, które można przekazać za pośrednictwem formularza zgłaszania uwag:

  • drogą elektroniczną na adres: pr@lodzkie.pl,
  • pocztą tradycyjną na adres: Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
  • lub ustnie do protokołu w Departamencie Polityki Regionalnej ul. Tuwima 22/26, pok. 612, w dniach pracy Urzędu od godziny 8:00 do 16:00.

Podczas konsultacji społecznych przewidziane są także spotkania w regionie z przedstawicielami różnych środowisk m.in. z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi wg następującego harmonogramu:

  • 3 grudnia 2019 r. – Łódź,
  • 5 grudnia 2019 r. – Łódź,
  • 10 grudnia 2019 r. – Łódź,
  • 11 grudnia 2019 r. – Piotrków Trybunalski,
  • 13 grudnia 2019 r. – Łowicz,
  • 16 grudnia 2019 r. – Sieradz.

Poznaj Projekt Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 .