Komisja Europejska pracuje nad kompleksową strategią na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności. Strategia ma przygotować sektor transportowy do przeprowadzenia zrównoważonej i cyfrowej transformacji z uwzględnieniem wpływu pandemii COVID-19 na jego działalność, tworząc prężny i odporny na kryzysy system transportowy dla przyszłych pokoleń i realizując ambitne cele określone w komunikatach dotyczących Europejskiego Zielonego Ładu oraz Europy na miarę ery cyfrowej.

W tym kontekście zaplanowane konsultacje publiczne mają na celu zebranie opinii obywateli i zainteresowanych stron na temat elementów strategii.

Konsultacje publiczne – dla kogo?

Do udziału w konsultacjach zapraszamy osoby prywatne i organizacje.

Następujące zainteresowane strony mogą mieć w tym szczególny interes:

  • organy administracji krajowej, regionalnej i lokalnej;
  • inne podmioty sektora publicznego;
  • organizacje reprezentujące partnerów społecznych, społeczeństwo obywatelskie, konsumentów i pasażerów; organizacje pozarządowe zajmujące się w szczególności kwestiami mobilności, dostępności i środowiska;
  • podmioty sektora prywatnego (i ich stowarzyszenia);
  • środowiska badawcze lub akademickie; instytucje oraz organizacje edukacyjne i szkoleniowe.
Jak wziąć udział?

Aby wziąć udział w konsultacjach publicznych, należy wypełnić kwestionariusz online. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie są Państwo w stanie skorzystać z kwestionariusza, prosimy o kontakt na adres e-mail : MOVE-MOBILITY-STRATEGY@ec.europa.eu
Kwestionariusze są dostępne w kilku lub we wszystkich językach urzędowych UE. Odpowiedzi można udzielać w dowolnym języku urzędowym UE.

W trosce o zapewnienie przejrzystości organizacje i przedsiębiorstwa biorące udział w konsultacjach publicznych proszone są o zarejestrowanie się w unijnym rejestrze służącym przejrzystości»

Termin:
01 lipiec 2020 – 23 wrzesień 2020 (północ czasu brukselskiego)

Więcej:
Strona poświęcona konsultacjom (zmiana języka dostępna w prawym górnym rogu)
Strona Komisji Europejskiej Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu (DG MOVE)

 

Źródło: www.ec.europa.eu