Zachęcamy do zabrania głosu każdego zainteresowanego tematem rolnictwa. Do 30 listopada można wziąć udział w dwóch konsultacjach publicznych prowadzonych przez Komisję Europejską dotyczących rozwoju obszarów wiejskich oraz wpływu polityki rolnej UE na społeczeństwo i gospodarkę na obszarach wiejskich

Komisja planuje przygotowanie długoterminowej wizji obszarów wiejskich i w tym celu gromadzi informacje o kwestiach mających znaczenie dla dobrobytu ich mieszkańców. W szczególności chce poznać poglądy dotyczące takich kwestii jak:

  • aktualne potrzeby obszarów wiejskich,
  • czynniki wpływające na atrakcyjność obszarów wiejskich,
  • przyszłe perspektywy obszarów wiejskich czy sprawowanie rządów na obszarach wiejskich.

Zachęcamy naszych mieszkańców, lokalne organy administracji, organizacje reprezentujące partnerów społecznych, społeczeństwo obywatelskie, konsumentów; organizacje pozarządowe zajmujące się w szczególności obszarami wiejskimi – zainteresowane strony z sektora prywatnego (i ich stowarzyszenia) – środowisko naukowe i akademickie; instytucje oraz organizacje edukacyjne i szkoleniowe do zabrania głosu.

Konsultacje dotyczą następujących tematów:

  1. Rozwój obszarów wiejskich – długoterminowa wizja dla obszarów wiejskich – konsultacje 
  2. Polityka rolna UE – wpływ na społeczeństwo i gospodarkę na obszarach wiejskich – konsultacje

Strony poświęcone konsultacjom są dostępne w języku polskim. Wersję językową można zmienić w górnej części strony.

Termin zamknięcia obu konsultacji upływa 30 listopada 2020 r.

 

Z kolei do 27 listopada 2020 zachęcamy do wniesienia wkładu w zakresie wyzwań i możliwości rozwoju produkcji ekologicznej i konsumpcji ekologicznej w Unii Europejskiej.
W ramach strategii „od pola do stołu” i strategii na rzecz bioróżnorodności, opublikowanych w maju 2020 r., Komisja zobowiązała się do:

  • objęcia 25 proc. gruntów rolnych w UE rolnictwem ekologicznym do 2030 r.;
  • zapewnienia znacznego wzrostu akwakultury ekologicznej.

Cele te mają zarówno zwiększyć zrównoważony charakter systemu żywnościowego, jak i odwrócić proces utraty różnorodności biologicznej.

Konsultacje publiczne dostępne tutaj.

Zachęcamy do aktywności!

 

Źródło: ec.europa.eu

MP/PSZ/MR