Komisja Europejska do 9 lipca br. prowadzi konsultacje inicjatywy energetycznej budynków publicznych i prywatnych w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, której celem jest podniesienie obecnie niskich wskaźników w zakresie dekarbonizacji i renowacji energetycznej w całej UE.

Dużo budynków w UE jest nieefektywnych energetycznie. Znalezienie sposobu, by zmienić ten stan rzeczy, pozwoli zmniejszyć emisje CO2 zgodnie z unijnymi celami w dziedzinie klimatu.

Poprawa charakterystyki energetycznej budynków oznacza zmniejszenie zużycia energii i oszczędności, a jednocześnie umożliwia szersze zastosowanie rozwiązań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, zaawansowanych systemów lokalnego ogrzewania i chłodzenia, gospodarowania odpadami, zrównoważonej mobilności i spójności społecznej. Poprawa charakterystyki energetycznej budynków przyczyni się również do zmniejszenia ubóstwa energetycznego oraz do poprawy komfortu, warunków sanitarnych i warunków życia dzięki sprostaniu podwójnemu wyzwaniu, jakim jest zapewnienie efektywności energetycznej i przystępności cenowej.

Celem inicjatywy „Fala renowacji” jest, by roczny wskaźnik renowacji istniejących budynków – dzięki wsparciu regulacyjnemu i finansowemu – co najmniej się podwoił. Inicjatywa będzie miała zasadnicze znaczenie dla ekologicznej odbudowy gospodarki i zwiększenia jej odporności po kryzysie związanym z COVID-19.

W jej ramach określi się krótko-, średnio- i długoterminowe cele, aby zainicjować renowację istniejących budynków na różnych poziomach i wspierać realizację tego przedsięwzięcia. Komisja Europejska pragnie zebrać opinie na temat tego, jak sprawić, by inicjatywa „Fala renowacji” była skuteczna, odgrywała nadrzędną rolę, a jej cele były jak najbardziej ambitne.

Poprzez konsultacje KE chce także zgromadzić opinię zainteresowanych stron na temat tego, na jakiego rodzaju budynkach powinna się skoncentrować inicjatywa (budownictwo socjalne, szkoły i szpitale już zostały objęte jej zakresem).

Więcej informacji o konsultacjach wraz z formularzem można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej im poświęconej: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12376-Commission-Communication-Renovation-wave-initiative-for-the-building-sector/public-consultation

 

Więcej:
Informacyjna sesja on-line w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii 2020 poświęcona inicjatywie Fala Renowacji (23 czerwca 2020)»

Europejski Zielony Ład»

 

Źródło: https://ec.europa.eu/info/news/preparing-future-renovation-wave-initiative-have-your-say-2020-jun-12_en

MP/MR