Światowa Organizacja Turystyki i Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiły konkurs  dla najbardziej innowacyjnych startupów i inicjatyw, które mogłyby pomóc zmniejszyć negatywny wpływ epidemii koronawirusa na sektor turystyki, poprzez zapewnienie wsparcia dla podróżnych, przedsiębiorców oraz władz.

Poszukiwane są rozwiązania w następujących kategoriach:

Zdrowie obywateli:

 • środki bezpieczeństwa,
 • metody dezynfekcji,
 • wczesne wykrywanie (do wykorzystania przez turystów, pracowników w branży turystycznej i korporacje).


Koniunktura:

 • aplikacje mobilne dla turystów,
 • ekonomia współdzielenia,
 • gospodarka o obiegu zamkniętym,
 • zarządzanie przychodami,
 • przywrócenie popytu,
 • do wdrożenia przez całą branżę w ujęciu krótko- i długoterminowym.


Destynacje turystyczne:

 • zarządzanie kryzysowe,
 • mobilność,
 • przebranżowienie destynacji turystycznych, odzyskanie zaufania do turystyki.


KORZYŚCI

Najlepsze propozycje zostaną umieszczone w cyfrowej broszurze przedstawiającej władzom najlepsze rozwiązania. Zorganizowana zostanie prezentacja dla wszystkich uczestników z udziałem Sekretarza Generalnego UNWTO Pana Zuraba Pololikashvili, podczas której wybrane startupy zostaną podłączone do Sieci Innowacji UNWTO dla ponad 6500 punktów kontaktowych z przedsiębiorstw, korporacji, instytucji publicznych i placówek edukacyjnych.

ZGŁOSZENIA

Propozycje można zgłaszać do 15 kwietnia br. poprzez formularz online:  www.unwto.org/healing-solutions-tourism-challenge,

Źródło: www.gov.pl/web/rozwoj

MR