10 września rusza nabór wniosków do konkursu Szybka Ścieżka “Agrotech” organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Celem konkursu jest poniesienie konkurencyjności polskich firm, które pracują nad rozwojem nowych technologii w sektorze rolnym.

Projekty mogą dotyczyć robotyzacji i automatyzacji, cyfryzacji oraz produkcji rolno-spożywczej przyjaznej środowisku. Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych, prace rozwojowe oraz na prace przedwdrożeniowe.
Pula konkursu wynosi 100 milionów złotych pochodzących z budżetu Funduszy Europejskich.

 

W konkursie mogą zgłaszać się:

 • przedsiębiorstwa z sektora MŚP,
 • duże przedsiębiorstwa,
 • konsorcja składające się z przedsiębiorców lub przedsiębiorców i jednostek naukowych (liderem takiego konsorcjum musi być przedsiębiorstwo).

 

Obszary tematyczne, w które powinny wpisywać się projekty:

 • mechanizacja w rolnictwie,
 • automatyzacja i robotyzacja w rolnictwie,
 • bioenergia i biomateriały,
 • rolnictwo precyzyjne,
 • zrównoważone rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, innowacyjna żywność,
 • aplikacje i usługi cyfrowe dla optymalizacji, predykcji i symulacji procesów zarządzania w rolnictwie.

 

Dofinansowanie, które mogą otrzymać:

 • MŚP – minimalna wartość kosztów kwalifikowanych to 1 milion złotych,
 • Duże firmy oraz konsorcja – minimalna wartość kosztów kwalifikowanych to 2 miliony złotych.

 

Dofinansowanie może wynieść do 80% kosztów kwalifikowanych. Maksymalna wartość tych kosztów nie może wynieść więcej niż 50 milionów euro.

Nabór wniosków w konkursie rozpoczyna się 10 września i trwa do 6 listopada 2020 roku (do godziny 16.00).

Szczegóły i wnioski dostępne tutaj.

 

Źródło: NCBR

MM/PSZ