Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH), we współpracy z Marszałkiem Województwa Łódzkiego Panem Grzegorzem Schreiberem oraz Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, serdecznie zaprasza do udziału w X edycji ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na Medal” 2023. Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony i upływa 14 kwietnia 2023 r.

Przedsięwzięcie ma na celu wyłonienie i promocję terenów kompleksowo przygotowanych, zgodnie z MPZP lub SUiKZP, pod inwestycje przemysłowe. Zwycięzcy konkursu będą mogli używać logo „Grunt na Medal” 2023 w swoich materiałach promocyjnych, a najlepsze tereny inwestycyjne będą szczególnie promowane na portalu PAIH.

Do udziału zapraszamy Starostów, Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów wszystkich powiatów, miast i gmin województwa łódzkiego.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone niezabudowane (tzw. greenfield) tereny inwestycyjne stanowiące własność samorządu lub np. Skarbu Państwa, osób prawnych czy też osób fizycznych nie mniejszej niż 2 ha, których stan prawny jest uregulowany. W razie zgłoszenia terenu niebędącego własnością JST niezbędne jest uprzednie uzyskanie pisemnego oświadczenia ze zgodą właścicieli terenu na udział w omawianym przedsięwzięciu.

Tereny inwestycyjne mogą być zgłaszane do Konkursu wyłącznie przez starostów, prezydentów, burmistrzów i wójtów gmin, w których są one zlokalizowane. Ponadto każdy ze zgłoszonych terenów inwestycyjnych musi zostać wprowadzony do Generatora Ofert Inwestycyjnych prowadzonego przez PAIH (www.baza.paih.gov.pl) przed dniem rozpoczęcia konkursu.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo w załączonych plikach oraz na stronie internetowej Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. (Grunt na Medal 2023). Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 kwietnia 2023 roku.

W rywalizacji nie mogą brać udziału tereny, które zwyciężyły w poprzednich edycjach konkursu „Grunt na Medal”.

 

W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów:

na adres e-mail: invest@lodzkie.pl lub
telefonicznie pod numer 42 291 98 51 lub 42 291 97 78.

Udział w konkursie „Grunt na Medal” jest bezpłatny.

 

JN/PSZ