Celem Konkursu jest popularyzacja w polskiej gospodarce najlepszych rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego – produktów, modeli biznesowych, ukierunkowanych na osiągnięcie efektów środowiskowych oraz korzyści ekonomicznych, społecznych i zarządczych.

Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium RP.

Rozwiązania zgłoszone do konkursu powinny polegać na działaniach umożliwiających transformację w kierunku Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

 

W każdej z kategorii przyznawane są następujące nagrody: jedna nagroda główna oraz maksymalnie 10 wyróżnień.

 

Zdobywcy nagrody głównej otrzymują:

  1. nagrodę finansową w wysokości 50 tysięcy złotych;
  2. dyplom;
  3. promocję produktu

Zdobywcy wyróżnienia otrzymują:

  1. nagrodę finansową w wysokości 20 tysięcy złotych;
  2. dyplom;
  3. promocję produktu

 

Szczegóły w linku:

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/Konkurs-GOZ?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_parp#okonkursie

 

EC/MS