Dobiega końca realizacja międzynarodowego projektu SME ORGANICS – Wzmacnianie konkurencyjności sektora MŚP i zrównoważony rozwój w sektorze produkcji ekologicznej: Ekologiczne MŚP, realizowanego w ramach programu Interreg Europe, którego jednym z partnerów jest Województwo Łódzkie. 2 grudnia odbyła się w Brukseli konferencja podsumowująca działania projektowe, w której wzięli udział przedstawiciele wszystkich partnerów pochodzący z 8 europejskich regionów: Szwajcaria – Argowia, Francja – Akwitania, Finlandia – Finlandia Zachodnia (Ostrobothnia), Rumunia – region północno-zachodni, Hiszpania – Navarra, Włochy – Lombardia i Apulia oraz Polska – Łódzkie.

Projekt SME ORGANICS realizowany jest od 2016 roku, a wśród jego najważniejszych celów należy wyróżnić:

  • zwiększenie konkurencyjności i trwałości MŚP z sektora ekologicznego,
  • rozwój przetwórstwa produktów ekologicznych,
  • podniesienie poziomu współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w sektorze ekologicznym.

W pierwszej fazie projektu odbywały się wizyty studyjne w regionach partnerskich, służące dzieleniu się doświadczeniami w zakresie dobrych praktyk na rzecz rozwoju sektora ekologicznego na poziomie regionalnym, w których czynny udział brali przedstawiciele grup regionalnych interesariuszy. Inspiracje z tych wyjazdów były podstawą do opracowania planów działań, w tym Ekologiczny Plan Działań dla Województwa Łódzkiego .

W spotkaniu w Brukseli (02.12.2019 r.) uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz reprezentanci grupy regionalnych interesariuszy projektu, którzy wzięli udział w panelu dyskusyjnym nt. „Doświadczenia z międzyregionalnej współpracy w sektorze organicznym”.

Spotkanie partnerów projektu było też okazją do dyskusji nt. możliwej przyszłej współpracy projektowej w obszarze wspierania przedsiębiorstw z sektora ekologicznego. Doświadczenia z dotychczasowej kooperacji, wymiany dobrych praktyk oraz zdobyte w trakcie fazy realizacji planów działań stanowią mocną podstawę dla kolejnych wspólnych inicjatyw.

Szczegółowe informacje nt. projektu SME ORGANICS dostępne na stronach:

SME ORGANICS – Ekologiczne MŚP

SME ORGANICS – INTERREG EUROPE