Zapraszamy Państwa do współpracy i zgłaszania chęci udziału w MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI, SPOTKANIACH B2B i TARGACH , które odbędą się w Bergamo we Włoszech w dniach 21-23 czerwca 2022 roku.

Konferencja i wystawa Waste Management Europe gromadzą liderów branży gospodarki odpadami i gospodarki obiegu zamkniętego, innowatorów, nabywców, ustawodawców i przedstawicieli rządów w celu tworzenia sieci współpracy. Wydarzenie sprzyja dyskusjom nad przyszłością naszej planety
i zrównoważonymi, przyjaznymi dla środowiska rozwiązaniami w zakresie obiegu zamkniętego.

W targach bierze udział 300 wystawców z 20 krajów, ok. 8000 odwiedzających.

Celem udziału w Wyjeździe jest:

  • promocja potencjału i wzmocnienie rozpoznawalności przedsiębiorstw z województwa łódzkiego, zainteresowanych wdrożeniem rozwiązań z zakresu gospodarki cyrkularnej na skalę międzynarodową;
  • podniesienie konkurencyjności MŚP poprzez zapewnienie dostępu do zagranicznych konsumentów oraz inwestorów;
  • wymiana doświadczeń, kontaktów oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej w celu zawarcia zagranicznych kontraktów handlowych.

W celu zgłoszenia do udziału w Wydarzeniu  należy wypełnić i przesłać na adres e-mail: projekty.międzynarodwe@lodzkie.pl  (z dopiskiem w tytule –WASTE MANAGEMENT EUROPE, Bergamo, projekt ŁÓDZKIE GREEN HUB) do dnia 26.04.2022 r. (wtorek) następujące dokumenty:

  1. Formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1 do Regulaminu)
  2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie).

Przesłane zgłoszenie  będzie podstawą rekrutacji  zgodnie z Regulaminem i Kryteriami oceny zgłoszeń MŚP.

 

Wszelkich niezbędnych informacji udzielają przedstawiciele Wydziału Projektów Międzynarodowych:

– Ilona Jacak-Ogrodowczyk, e-mail: ilona.ogrodowczyk@lodzkie.pl, tel. 42 663 38 02,

– Renata Klimaszewska, e-mail: renata.klimaszewska@lodzkie.pl , tel. 42 663 38 06.

 

Zapraszamy do udziału w Wydarzeniu.

 

Załączniki: Wymagane Dokumenty