Europejski Komitet Regionów uruchomił centrum wsparcia informacyjnego – Info-Support Hub for Regions and Cities, aby wspierać i koordynować regiony i miasta przyjmujące i oferujące pomoc uciekającym przed wojną w Ukrainie.

Z inicjatywy grupy roboczej Europejskiego Komitetu Regionów do spraw Ukrainy, uruchomione zostało specjalne centrum wsparcia informacyjnego skierowane do regionów, miast, gmin i innych podmiotów terytorialnych oferujących konkretne wsparcie ukraińskim uchodźcom, informacje o prawach i finansowaniu oraz rzecznictwo.
Jednym z kluczowych narzędzi centrum informacyjnego KR jest kojarzenie potrzeb i ofert wsparcia. Władze lokalne i regionalne z UE, które chciałyby zaoferować wsparcie, a także te z samorządów, które potrzebują wsparcia w oferowaniu pomocy uchodźcom proszone są o skontaktowanie się z Centrum informacyjnym KR na adres SupportUkraine@cor.europa.eu.

Więcej:
Centrum wsparcia informacyjnego

Grupa Robocza KR ds. Ukrainy

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji zawartych na stronie https://cor.europa.eu/en/