Access City Award to nagroda przyznawana miastom, które pracowały nad zwiększeniem dostępności dla swoich obywateli. Jest to inicjatywa UE, która:
uznaje wysiłki miast na rzecz większej dostępności;
promuje równy dostęp do życia miejskiego dla osób niepełnosprawnych;
umożliwia władzom lokalnym promowanie i dzielenie się najlepszymi praktykami.

Oczekuje się, że do 2020 r. w UE będzie 120 milionów osób niepełnosprawnych, a populacja będzie się starzeć. Ponadto Europa jest obecnie zasadniczo społeczeństwem miejskim, w którym czterech na pięciu obywateli UE mieszka w miastach. Unia Europejska promuje równość szans i dostępność dla osób niepełnosprawnych. Zasadnicza część jej strategii obejmuje działania na rzecz Europy bez barier.

Kto może aplikować:
– wszystkie miasta UE powyżej 50 000 mieszkańców
– obszary miejskie złożone z dwóch lub więcej miast o łącznej populacji powyżej 50 000 mieszkańców, jeżeli znajdują się w krajach UE o liczbie mieszkańców mniejszej niż 2 i powyżej 50 000 mieszkańców

Ta nowa edycja Access City Award weźmie pod uwagę obecną sytuację globalną, a specjalne wyróżnienie „Dostępność usług publicznych w czasach pandemii” zostanie stworzone w celu nagrodzenia wysiłków miast.

Ostateczny termin na składanie aplikacji upływa 9 września 2020.
Szczegóły dostępne: http://www.accesscityaward.eu/registration/initialize.xhtm?lang=en

 

MP/PSZ/MR