W Tuszynie, Czarnocinie oraz Moszczenicy prowadzone były kolejne rozmowy dotyczące projektu „Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa łódzkiego”. W trakcie spotkań pracownicy UMWŁ zapoznali się nowymi przedsięwzięciami i inicjatywami realizowanymi przez gminy oraz tradycyjnie wizytowali tereny inwestycyjne zgłoszone do projektu.

Poprzednie spotkania odbyły się w gminach: Brójce, Koluszki, Brzeziny, Biała Rawska, Rawa Mazowiecka, Żychlin, Krośniewice oraz Witonia. Dziękujemy ich gospodarzom za zaangażowanie
i dotychczasową współpracę.

Projekt “Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa łódzkiego” realizowany jest przez Województwo Łódzkie w partnerstwie z firmą Euro Innowacje Sp. z o.o. (liderem projektu). Celem jest poprawa jakości obsługi inwestora w samorządach województwa łódzkiego dzięki wprowadzeniu standaryzacji zalecanej przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

 

 

 

MW/MDM