Piąta sesja plenarna Komitetu Centralnego Chińskiej Partii Komunistycznej (KPCh) wyznaczyła kierunek rozwoju dla Chin w perspektywie 2021-2025. Wytyczne zostały ujęte w czternaście punktów, jasno dające do zrozumienia, jaki kierunek dla państwa chińskiego obrała partia na kolejną pięciolatkę.

 

Piąta sesja plenarna KPCh, która zakończyła się 29 października br., wyznaczyła kierunek rozwoju dla Chin w perspektywie najbliższych pięciu lat (2021-2025). Oto postanowienia ujęte w 14 punktach, mające stanowić wytyczne na najbliższe lata.

 1. Uważa się, że Chiny są nadal w ważnym dla siebie okresie strategicznych szans na rozwój w perspektywie bieżącej oraz dającej się z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć przyszłości. Obecnie jednak pojawiają się nowe okoliczności powodując zarówno nowe możliwości, jak i wyzwania stojące przed krajem.
 2. Na szczycie priorytetów znajduje się utrzymanie centralnej roli innowacji w dążeniu do modernizacji i wdrażanie strategii rozwoju opartego na innowacjach.
 3. Chiny będą nadal tworzyć gospodarkę realną jako główny cel jej rozwoju gospodarczego, niezłomnie budując swoją pozycję jako wytwórcę “jakości” oraz będą zwiększać swoją siłę w cyberprzestrzeni i technologiach cyfrowych.
 4. Chiny będą pielęgnować silny rynek krajowy i jednocześnie ustanowią nowy model rozwoju.
 5. Chiny będą priorytetowo traktować rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich oraz w pełni rozwijać witalizację obszarów wiejskich.
 6. Chiny rozwiną skoordynowany rozwój regionalny idąc drogą nowego rodzaju urbanizacji.
 7. Chiny wzmocnią wysiłki na rzecz rozwoju przedsiębiorstw kulturalnych i przemysłu związanego z kulturą, kładąc także nacisk na projekcję siły w tym zakresie ekspansji kulturowej.
 8. Chiny w sposób kompleksowy pogłębią reformy w dążeniu do wysokiego szczebla socjalistycznej gospodarki rynkowej.
 9. Chiny będą rozwijać ekologiczny rozwój i promować harmonię między człowiekiem a naturą.
 10. Chiny będą dążyć do wysokiego stopnia otwarcia, badając nowe perspektywy współpracy w formule win-win.
 11. Chiny będą dalej poprawiać jakość życia ludzi i promować postęp społeczny.
 12. Chiny będą pracować nad zapewnieniem zarówno rozwoju, jak i bezpieczeństwa narodowego oraz będą kontynuować “Inicjatywę Pokojowych Chin” na kolejnym, wyższym poziomie.
 13. Chiny przyspieszą modernizację obrony narodowej i wojska.
 14. Chiny będą trzymać wysoko “sztandar pokoju, rozwoju, współpracy i odnoszenia wzajemnych korzyści” oraz będą dążyć do stworzenia sprzyjającego otoczenia zewnętrznego i promowania budowania nowego rodzaju stosunków międzynarodowych i wspólnoty ze wspólną przyszłością dla ludzkości.

 

Źródło: chinadaily.com.cn

MP/PSZ/MR