Od 1 czerwca 2020 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące kas wirtualnych, które nie będą urządzeniem, a oprogramowaniem. Podatnik będzie mógł zainstalować taką kasę na swoim telefonie.

Ministerstwo Finansów postanowiło wdrożyć tzw. model otwarty tj. model implementacji architektury (kasy wirtualnej w postaci aplikacji mobilnej dla przedsiębiorców) oparty o publicznie dostępną specyfikację wymagań, nie ograniczający potencjalnych dostawców rozwiązań, platform systemowo-sprzętowych, języków programowania itd., który umożliwia dodawanie nowych funkcji lub integrację.

Kasy te, tak jak kasy on-line, będą posiadały funkcję przesyłu danych do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa KAS za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej. Pozwoli to na ciągłe, zautomatyzowane i bezpośrednie przesyłanie danych z kas z prowadzonej ewidencji oraz o zdarzeniach fiskalnych, które zaistniały podczas ich użytkowania. Zgromadzone dane służyć będą dla celów analitycznych i kontrolnych.

W zakresie kas rejestrujących mających postać oprogramowania obowiązują dwa rozporządzenia:
– rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania,
– rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie grupy podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Wirtualne kasy fiskalne będzie mogła stosować branża transportowa oraz branże, które najwcześniej były objęte obowiązkiem posiadania kas on-line ( pierwotnie od 1 lipca 2020 r.) mi. in. gastronomia i hotelarstwo.

Rozporządzenie przewiduje i opisuje certyfikowanie kas wirtualnych przez Główny Urząd Miar, który aktywnie uczestniczył w projektowaniu rozporządzenia technicznego dot. kas wirtualnych. Wydanie certyfikatu dla kasy wirtualnej potwierdza zgodność działania kasy zgodnie z wymogami, w szczególności dot. bezpieczeństwa.

 

Źródło: podatki.gov.pl; gov.pl

MDM/MR