Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego kieruje kolejną formę wsparcia dla firm z regionu dotkniętych epidemią COVID 19. To wsparcie na tzw. kapitał obrotowy, czyli zobowiązania, wypłaty dla pracowników itp. Poinformowali o tym na dzisiejszej (środa, 19 sierpnia) konferencji prasowej Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego, i Łukasz Stajuda, dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.

– Mamy kolejną propozycję wsparcia dla tych wszystkich przedsiębiorców z województwa łódzkiego, którzy ucierpieli w związku z COVID 19, i którzy mogą te straty, które ponieśli, udokumentować – mówił marszałek Grzegorz Schreiber. – Z funduszy unijnych przekazujemy ponad 57 mln zł na wsparcie działań dotyczących kapitału obrotowego dla mikro i małych przedsiębiorców.

Marszałek zdradził, że prace nad programem, który został zaprojektowany przez ministerstwo rozwoju, trwały od dawna.

– Chcieliśmy jak najszybciej wziąć w nim udział. Okoliczności sprawiły, że w pierwszej kolejności przedstawiliśmy naszym przedsiębiorcom propozycję projektu związaną z przebranżowieniem na kwotę 90 mln zł – wyjaśniał Grzegorz Schreiber. W tym momencie możemy spokojnie pokazać kolejny produkt, czyli wsparcie kapitału obrotowego dla tych wszystkich, którzy zechcą po te środki sięgnąć – dodaje marszałek.

Nabór wniosków ruszy 3 września, ale już od dziś będzie można zapoznać się z warunkami konkursu. – Na stronie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi zostaną opublikowane dokumenty dotyczące konkursu. Będzie możliwość zapoznania się z wnioskiem, który będzie do uzupełnienia i oświadczeniami, które trzeba będzie do niego dołączyć.

Przedsiębiorcy dowiedzą się, w jaki sposób będzie wyliczana wysokość dotacji, kto może się ubiegać o tę dotacje i jakie są warunki szczególne dotyczące tego konkursu. Przez dwa tygodnie przedsiębiorcy będą mogli zapoznawać się z tymi dokumentami, żeby przygotować się do drugiego etapu, który rozpocznie się 3 września o godz. 10. Wtedy przedsiębiorcy będą mogli zalogować się do generatora wniosków, wypełnić go i wysłać. Aplikacje będą przyjmowane przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy do wysokości 120 procent zaplanowanej alokacji – informuje Łukasz Stajuda, dyrektor COP.

Wysokość dotacji uzależniona będzie od szczegółowo rozpisanych w regulaminie konkursu algorytmów. Zależy m.in. od liczby zatrudnionych osób na umowę o pracę w przeliczeniu na pełne etaty w firmie i czasu, na jaki przedsiębiorca zadeklaruje utrzymanie działalności gospodarczej.

– Dla przykładu mogę podać, że osoba samozatrudniona może otrzymać nawet 23 tys. zł – mówił Łukasz Stajuda.

Wniosek o dofinansowanie będzie można składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym IP. W ramach naboru przedsiębiorca może ubiegać się o dofinansowanie jednego projektu. W przypadku złożenia większej liczby projektów, ocenie podlegać będzie wyłącznie pierwszy projekt według kolejności złożenia. Pozostałe zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Szczegółowe informacje o programie dostępne tutaj.

Źródło: lodzkie.pl., COP

 

PSZ