“Po wielu miesiącach konsultacji i pracy, w życie wchodzą przepisy dotyczące nowej matrycy stawek VAT. Zlikwidowaliśmy absurdy, wprowadzając porządek i prostotę. To dobra wiadomość również dla konsumentów. Obniżyliśmy stawki na produkty pierwszego wyboru, mające wpływ na nasze zdrowie i bezpieczeństwo” – powiedział wiceminister Jan Sarnowski. “Od przyszłego roku w Polsce zacznie obowiązywać estoński CIT. To prawdziwa rewolucja w podatkach, ale rewolucja proprzedsiębiorcza i proinwestycyjna”.

 

Od 1 lipca 2020 r. weszła w życie nowa Matryca stawek VAT. Wyjątek stanowi obniżenie stawki VAT na e-booki i e-prasę, które nastąpiło 1 listopada 2019 r.

To nowy rozdział w uporządkowaniu stawek VAT. Przedsiębiorcom będzie zdecydowanie łatwiej przyporządkowywać poszczególne towary do właściwych stawek. Wprowadzane zmiany są korzystne i oczekiwane przez nich, ale także pozytywne dla konsumentów.

Celem wprowadzonych zmian jest zmiana klasyfikacji towarów i usług na potrzeby VAT oraz uproszczenie systemu stawek VAT. Chodzi o rezygnację ze stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz Nomenklatury scalonej (CN) albo Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w zakresie towarów oraz Aktualnej (obowiązującej od 1 kwietnia 2020 r.) Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) w zakresie usług. Dodatkowo zmiana ma zapewnić prostotę, przejrzystość i przyjazność w stosowaniu przepisów dotyczących stawek dzięki objęciu jedną stawką w jak największym stopniu całych grup towarowych oraz dzięki generalnemu obniżeniu stawek („równanie w dół”) – w przypadku konieczności zmiany stawki na dane towary.

Przykład zmiany stawek VAT:

 • owoce tropikalne i cytrusowe, niektóre orzechy (pistacjowe, migdały, kokosowe) – z 8% na 5%,
  pieczywo i ciastka – wszelkiego rodzaju 5%,
 • zupy, buliony, żywność homogenizowana, w tym dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego – z 8% na 5%,
 • musztarda, przyprawa słodka papryka, niektóre przyprawy przetworzone (np. pieprz, gałka muszkatołowa, tymianek) – z 23% na 8%,
 • produkty dla niemowląt i dzieci np. smoczki, pieluszki oraz foteliki samochodowe – z 8% na 5%,
 • artykuły higieniczne (podpaski, tampony higieniczne, pieluchy) – 8% na 5%,
 • niektóre przyprawy nieprzetworzone (np. gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy, kmin, szafran, kurkuma) – z 5% na 8% (efekt ujednolicenia stawek VAT dla przypraw).

Od 1 listopada 2019 r. można już zwracać się do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej. WIS stał się wiążący w momencie wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT.

 

W 2021 r. w Polsce zacznie obowiązywać estoński CIT. Ten nowoczesny sposób opodatkowania, zapewni maksymalną promocję inwestycji i minimum formalności. Przyczyni się do szybszego rozwoju firm oraz większy ich płynność finansową i produktywność.

Estoński CIT to:

 • brak podatku tak długo, jak zysk pozostaje w firmie,
 • brak podatku, a co za tym idzie brak rachunkowości podatkowej, deklaracji i minimum obowiązków administracyjnych,
 • prostota – podatnik nie musi ustalać co jest podatkowym kosztem uzyskania przychodu, obliczać odpisów amortyzacyjnych, stosować podatku minimalnego, czy poświęcać czasu i środków na optymalizacje podatkowe.

Rozwiązanie to skierowane jest do:

 • małych i średnich spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych), których przychody nie przekraczają 50 mln zł,
 • spółek, w których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne,
 • spółek nieposiadających udziałów w innych podmiotach, zatrudniających co najmniej 3 pracowników, wykazujących nakłady inwestycyjne.

 

Program Współdziałania

Przepisy w zakresie współdziałania zostały wprowadzone do ustawy Ordynacja podatkowa.

Celem Programu jest zapewnienie przestrzegania przez podatnika prawa podatkowego, przy aktywnym wsparciu Szefa KAS. Program jest adresowany wyłącznie do największych firm.

Wnioski o zawarcie umowy o współdziałanie można składać już od 1 lipca 2020 r. Wzór wniosku jest dostępny na stronie.

Korzyści dla firmy:

 • indywidualne podejście i priorytetową obsługę,
 • szybszy kontakt z administracją,
 • pewność i przewidywalność wydatków związanych z obciążeniami publicznoprawnymi,
 • brak odsetek za zwłokę,
 • brak obowiązku raportowania MDR ( z wyjątkiem schematów transgranicznych,
 • uznanie dobrej wiary podatnika,
 • zmniejszone o połowę opłaty m.in. za opinię zabezpieczającą,
 • nową formę zaliczki uproszczonej CIT dostępną tylko dla podatników objętych Programem.

 

Krajowy System Poboru Opłat

Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejął od Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD) pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na odcinkach A2 (Konin – Stryków) i A4 (Bielany Wrocławskie – Sośnica).

Zmiana ta nie wpłynie na sposób wnoszenia opłat za przejazd przez korzystających z płatnych dróg w 2020 r. KSPO wraz z urządzeniami pokładowymi OBU przeznaczonymi do tego celu będzie funkcjonować na dotychczasowych zasadach.

 

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką (beneficjenci rzeczywiści).

CRBR został utworzony, żeby przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ma ułatwiać identyfikację osób fizycznych, które decydują o działalności spółek.

13 lipca 2020 r. upływa termin do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do CBRB.

Zgłoszenie do CRBR składane jest w formie dokumentu elektronicznego i nieodpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej na portalu

 

Źródło: MF

PSZ/MR