Pod koniec kwietnia br. Województwo Łódzkie wspólnie z 81 samorządami z regionu z powodzeniem zakończyło I etap projektu „Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa łódzkiego”.

Przedsięwzięcie realizowane jest w partnerstwie z firmą Euro Innowacje sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Realizacja projektu dopełnia działania i zaangażowanie Samorządu Województwa Łódzkiego na rzecz skutecznego pozyskiwania nowych inwestycji. Celem projektu jest poprawa jakości obsługi inwestora dzięki wprowadzeniu standaryzacji zalecanej przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. Ujednolicenie procedur w tym obszarze ma skutkować lepszą, sprawniejszą i bardziej profesjonalną obsługą inwestora w samorządzie, co z kolei pozytywnie wpłynie na wizerunek gminy i jej ocenę jako miejsca do lokowania inwestycji. W efekcie udziału w projekcie 41 samorządów z naszego regionu wdroży ww. standardy.

W I etapie projektu przeprowadzony został audyt diagnostyczny weryfikujący obecny stan obsługi inwestora i promocji gospodarczej w danej jednostce. Kierownicy urzędów oraz pracownicy zajmujący się obsługą inwestora uczestniczyli w specjalistycznych szkoleniach z zakresu zarządzania strategicznego oraz standardu obsługi inwestora w samorządzie.

Aktualnie realizowany jest II etap projektu, do którego zrekrutowanych zostało 41 samorządów z regionu łódzkiego. Lista dostępna jest na stronie projektu: Wdrażanie standardów obsługi inwestora.

Wsparcie samorządów kontynuujących udział w projekcie obejmować będzie m.in.: kolejne szkolenia dla kadry kierowniczej oraz pracowników urzędu, doradztwo indywidualne, pakiet zdjęć stacjonarnych i lotniczych do przygotowania profesjonalnej oferty inwestycyjnej, foldery dla ofert inwestycyjnych, opisy stron internetowych, sprzęt audiowizualny do prezentacji ofert inwestycyjnych podczas spotkań z przedsiębiorcami oraz udział w dwudniowej wizycie studyjnej dla kadry kierowniczej. W wybranych samorządach przeprowadzona zostanie również analiza przedtransakcyjna terenów inwestycyjnych typu „due diligence”.

Całość projektu zostanie zwieńczona konferencją podsumowującą, podczas której samorządy otrzymają certyfikaty potwierdzające wdrożenie standardów obsługi inwestora w danym urzędzie.

 

JN/PSZ