Serdecznie zapraszamy na wydarzenie w trakcie którego Komisja Europejska oficjalnie zapoczątkuje działanie programu InvestEU przyjętego przez eurodeputowanych I który ma zmobilizować publiczne i prywatne inwestycje w wysokości ok. 400 miliardów euro. Ten nowy program ustanowi gwarancję UE o wartości ok. 26,2 mld euro, która pozwoli partnerom inwestycyjnym na podjęcie większego ryzyka i wspieranie projektów, które w innym przypadku mogliby zignorować. Co najmniej 30% inwestycji w ramach InvestEU powinno zostać przeznaczonych na realizację celów klimatycznych UE.

InvestEU jest następcą Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych i łączy w sobie instrumenty finansowe wspierające inwestycje o kluczowym znaczeniu dla wzrostu gospodarczego, będzie też przyczyniać się do osiągnięcia transformacji cyfrowej i ekologicznej.

Program będzie dysponować gwarancją budżetową w wysokości 26,2 mld euro pochodzącą z Wieloletnich Ram Finansowych UE oraz ze środków NextGenerationEU. Szacuje się, że gwarancje InvestEU wygenerują ponad 372 mld euro inwestycji w UE. Program ten nie uwzględnia alokacji krajowych i będzie zarządzany na szczeblu UE.

Gwarancja InvestEU będzie otwarta dla grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego, oraz partnerów wykonawczych, w tym międzynarodowych instytucji finansowych oraz krajowych banków lub instytucji prorozwojowych.

Dla kogo?
Fundusz InvestEU zapewnia wsparcie ostatecznym odbiorcom, którzy są uznawani za ekonomicznie rentownych zgodnie z normami przyjętymi na szczeblu międzynarodowym.

Kwalifikującymi się ostatecznymi odbiorcami mogą być osoby fizyczne lub prawne z siedzibą w kraju UE lub w Trzecim Kwalifikującym się Kraju, w tym:

  • podmioty prywatne, takie jak spółki celowe (SPV) lub spółki projektowe, duże korporacje, spółki o średniej kapitalizacji, w tym małe spółki o średniej kapitalizacji, oraz MŚP,
  • podmioty sektora publicznego (terytorialne lub nie) oraz podmioty typu publicznego,
  • podmioty mieszane, takie jak partnerstwa publiczno-prywatne (PPP) i spółki prywatne o celu publicznym,
  • organizacje non-profit.

W przypadku małych przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji, MŚP oraz przedsiębiorstw społecznych lub mikroprzedsiębiorstw:

 • podmioty te powinny zwrócić się do swoich lokalnych banków komercyjnych lub publicznych, których produkty finansowe są objęte gwarancją UE w ich kraju lub regionie. Lokalny pośrednik poinformuje je, czy dany program finansowania jest objęty Funduszem InvestEU. Aby znaleźć lokalnego pośrednika, uruchomiona jest strona Access to Finance, która zawiera już wykaz pośredników w ramach bieżących programów UE i będzie również zawierać wykaz pośredników finansowych InvestEU od momentu uruchomienia programu.

Program będzie wdrażany w oparciu o cztery segmenty:

 1. zrównoważona infrastruktura (9,9 mld euro; z czego przynajmniej 60% powinno przyczyniać się do realizacji celów klimatycznych i środowiskowych) – finansowanie projektów w zakresie zrównoważonej energii, łączności cyfrowej, transportu, gospodarki obiegowej, wody, odpadów, innej infrastruktury środowiskowej i innych,
 2. badania naukowe, innowacje i cyfryzacja (6,6 mld euro) – finansowanie projektów w zakresie badań i innowacji, wprowadzanie wyników badań na rynek, cyfryzacja przemysłu, zwiększanie skali działania większych innowacyjnych firm, sztuczna inteligencja i inne,
 3. MŚP (6,9 mld euro) – ułatwianie dostępu do finansowania małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP), małym przedsiębiorstwom o średniej kapitalizacji. Obejmuje to wsparcie kapitałowe dla MŚP, które zostały negatywnie dotknięte kryzysem Covid-19,
 4. inwestycje społeczne i umiejętności (2,8 mld euro) – finansowanie projektów w zakresie umiejętności, edukacji, szkoleń, mieszkalnictwa socjalnego, szkół, uniwersytetów, szpitali, innowacji społecznych, opieki zdrowotnej, opieki długoterminowej i dostępności, mikrofinansowania, przedsiębiorczości społecznej, integracji migrantów, uchodźców i osób znajdujących się w trudnej sytuacji i innych.

We wszystkich segmentach możliwe będą inwestycje strategiczne koncentrujące się na tworzeniu silniejszych europejskich łańcuchów wartości, a także wspierające działania w zakresie infrastruktury krytycznej i technologii.

Wsparcie dla MSP – InvestEU udzieli też wsparcia kapitałowego małym i średnim przedsiębiorstwom, które od 2019 r. są narażone na szczególne ryzyko w związku z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19. Zainteresowane wsparciem programu MŚP będą musiały wykazać rentowny model biznesowy i wpisywać się swoim działaniem w realizację długoterminowych celów polityki UE np. nie będą powodować szkód dla środowiska.

Z kolei państwa członkowskie będą mogły wykorzystać InvestEU przy wdrażaniu swoich planów w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF).

Ważną rolę we wdrażaniu InvestEU odgrywać będzie InvestEU Advisory Hub, który Komisja określa jako centralny punkt dostępu dla promotorów projektów i pośredników poszukujących wsparcia doradczego i pomocy technicznej związanej z centralnie zarządzanymi funduszami inwestycyjnymi UE [Następca European Investment Advisory Hub (EIAH), działającego w poprzedniej perspektywie finansowej].

Ponadto, InvestEU Portal ma zapewnić dostępną i przyjazną dla użytkownika bazę danych projektów, która zapewni widoczność projektów zlokalizowanych w UE, w przypadku których promotorzy projektów ubiegają się o finansowanie, i która dostarczy inwestorom informacji na temat możliwości inwestycyjnych dostępnych w UE [Następca European Investment Project Portal (EIPP), działającego w poprzedniej perspektywie finansowej].

Kolejne kroki:
Obecnie, przyjęty przez PE dokument musi zostać podpisane i opublikowane w Dzienniku Urzędowym. Komisji oczekuje, iż rozporządzenie wejdzie w życie na początku kwietnia br.

Wydarzenie online – rejestracja wymagana:
Tymczasem, w czwartek, 18 marca podczas specjalnego wirtualnego wydarzenia dedykowanego InvestEU Komisja Europejska oficjalnie zapoczątkuje działanie programu. Wydarzenie będzie można śledzić na żywo on-line od godz. 15:30 do 17.40.
Podczas wydarzenia, Komisja Europejska oficjalnie uruchomi program oraz przedstawi najważniejsze informacje dotyczące funduszu, Advisory Hub, Portalu, a także roli partnerów wdrażających program.
Wydarzenie będzie można śledzić na żywo on-line, ale obowiązuje wcześniejsza rejestracja.
Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny znajdują się tutaj.

Szczegóły :
Tekst Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ws. ustanowienia Programu InvestEU (EN)
Strona KE poświęcona programowi InvestEU (EN)

 

Źródło, grafika: europarl.europa.eu, europa.eu/investe, ec.europa.eu

MŁ/PSZ/MR