Województwo Łódzkie  jako partner projektu „Innowacyjny ekosystem w zakresie inteligentnej opieki nad osobami starszymi” I-CARE-SMART,  zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców, instytucje oraz  mieszkańców naszego regionu do współpracy.

Innowacyjny ekosystem w zakresie inteligentnej opieki nad osobami starszymi

Celem projektu jest budowanie i wzmacnianie współpracy z organizacjami, które są w stanie dostarczać najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w zakresie opieki zdrowotnej i opieki społecznej dla osób starszych.

Dołącz do grupy ekspertów Task4s!

Jednym z działań podejmowanych przez Województwo Łódzkie jest utworzenie grupy Task4s, do której zapraszamy:

  • przedstawicieli podmiotów publicznych (administracja lokalna, regionalna) – np. szpitale (oddziały geriatrii), Domy Pomocy Społecznej i Domy Dziennego Pobytu dla Seniorów;
  • instytucje naukowo-badawczych – w zakresie wsparcia eksperckiego, oraz możliwości wykorzystania współpracy projektowej w prowadzonej działalności naukowej, np. Centra Transferu Technologii, ośrodki ICT, ośrodki badawcze z sektora medycyny i pomocy społecznej, demografów;
  • przedstawicieli organizacji skupiających osoby starsze – np. Rady Seniorów, Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Uniwersytet Trzeciego Wieku;
  • przedsiębiorstwa, które w ramach prowadzonej działalności promują rozwiązania oparte na innowacji w sektorach med-tech, ICT, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej, przy udziale ostatecznych użytkowników w testowaniu produktów;
  • osóby zainteresowanych tematyką projektu.
Korzyści z uczestnictwa grupie Task4s
  • Tworzenie sieci współpracy w zakresie opieki nad osobami starszymi w Województwie Łódzkim.
  • Budowanie sieci kontaktów z regionami współpracującymi w ramach projektu I-CARE-SMART.
  • Tworzenie międzynarodowej platformy współtworzenia innowacji dedykowanych seniorom.
  • Dostęp do wiedzy specjalistycznej, wymiana wiedzy i doświadczeń z przedstawicielami innych regionów europejskich.
  • Szkolenia

Dzięki współpracy z podmiotami z Województwa Łódzkiego, reprezentującymi środowisko naukowe, przedstawicieli biznesu, innowatorów, pracowników opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, oraz przedstawicieli organizacji skupiających seniorów, jak również opiekunów osób starszych możliwe będzie wypracowanie nowych standardów dla oferty dedykowanej osobom starszym w regionie łódzkim. W ramach projektu I-CARE-SMART wykorzystane zostaną doświadczenia z partnerskich instytucji europejskich, uwzględniając jednocześnie innowacyjne rozwiązania z sektora ICT.

Skontaktuj się z nami

Osoby zainteresowane projektem oraz udziałem w grupie Task4, prosimy o kontakt z opiekunem projektu Ewą Gabryelak, pisząc na adres e-mail: ewa.gabryelak@lodzkie.pl.


Sprawdź też inne realizowane przez nas projekty»

MR