Komisja Europejska uruchomiła Open Research Europe – ogólnie dostępną platformę publikacji naukowych. Na platformie zamieszczane będą wyniki badań finansowanych w ramach programu „Horyzont Europa”, unijnego programu badań naukowych i innowacji na lata 2021-2027, oraz poprzedniego programu „Horyzont 2020”.

W komunikacie „Nowa europejska przestrzeń badawcza na rzecz badań naukowych i innowacji” Komisja zaproponowała utworzenie „Open Research Europe” jako otwartej platformy do publikacji wyników badań naukowych pochodzących z programu „Horyzont 2020” i programu „Horyzont Europa” we wszystkich dziedzinach nauki, technologii, inżynierii i matematyki, a także nauk społecznych, sztuki i nauk humanistycznych.

Open Research Europe nie tylko przyczyni się do otwartej, szybkiej i racjonalnej pod względem kosztów publikacji wyników badań naukowych, ale także ułatwi również beneficjentom programu „Horyzont 2020” i „Horyzont Europa” spełnienie warunków finansowania związanych z dostępnością ich badań. W programie „Horyzont Europa” wymagane jest natychmiastowe zapewnienie otwartego dostępu do wyników badań oraz automatyczne zgłaszanie ich do ogólnego repozytorium. Dla porównania,
w programie „Horyzont 2020” dopuszczono publikację z opóźnieniem 6-12-miesięcy.

Open Research Europe jest platformą publikacyjną, na której naukowcy będą mogli szybko dzielić się wynikami badań i swoimi spostrzeżeniami. Będzie to również miejsce prowadzenia otwartych i konstruktywnych debat badawczych. Platforma dysponuje szeroką gamą wskaźników służących do pomiaru naukowego i społecznego oddziaływania artykułów oraz dostarcza informacji na temat ich wykorzystania i ponownego wykorzystania.

Podejmując tę nową rolę, Komisja Europejska zamierza dawać przykład aktywnego wspierania otwartej nauki i promowania przejrzystości w procesie publikacji. Chce w ten sposób zachęcić inne podmioty finansujące naukę, w szczególności na szczeblu krajowym, do podążenia tą samą drogą. Włączając Open Research Europe do programu „Horyzont 2020” i programu „Horyzont Europa”, Komisja przenosi innowacyjne rozwiązania w komunikacji naukowej na kolejny poziom.

Dla kogo?

Open Research Europe zapewni każdemu, zarówno naukowcom, jak i innym zainteresowanym, bezpłatny dostęp do najnowszych odkryć naukowych. Platforma stanowi rozwiązanie problemów, które często stoją na przeszkodzie publikacji wyników badań naukowych, m.in. opóźnień i barier w ponownym wykorzystywaniu wyników badań, oraz wysokich kosztów publikacji. Platforma jest opcjonalną usługą dla beneficjentów programu „Horyzont Europa” i „Horyzont 2020”. Dzięki niej mogą oni bez żadnych kosztów zapewnić natychmiastowy otwarty dostęp do wyników swoich badań, spełniając tym samym wymóg związany z otrzymaniem środków z programu.

Środowisko naukowe może już zapoznać się z około 40 publikacjami naukowych z bardzo różnych dziedzin dostępnymi na platformie i poddać je recenzji.

Więcej:
Platforma publikacyjna Open Research Europe EN – wersja w j. angielskim
Infografika EN – wersja w j. angielskim

 

Źródło: www.ec.europa.eu/commission
Grafika: www.libereurope.eu

MŁ/PSZ/MR