Już wkrótce w dniach 23-30 maja 2022 r. odbędzie się Tydzień z Klastrami – cykl wydarzeń Krajowego Punktu Kontaktowego  programów badawczych UE w Polsce w formule on line. Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców z Regionu Łódzkiego do poszukiwania szans rozwoju w ramach sześciu szerokich klastrów tematycznych w II filarze programu Horyzont Europa.

Filar II – Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa, z budżetem ponad 53 mld euro – mierzy się z wyzwaniami, przed którymi stoi Europa i świat: od walki z rakiem po przystosowanie się do zmian klimatu, ochronę dziedzictwa kulturowego, przyjazne i ekologiczne miasta, ochronę wód i oceanów, czy też zapewnienie zdrowych gleb z myślą o zdrowej żywności, zdrowiu ludzi, o przyrodzie i klimacie. Ważnym wyzwaniem jest także zwiększenie konkurencyjności przemysłowej Europy oraz dostarczanie najnowocześniejszych technologii.

W konkursach mogą uczestniczyć firmy: małe i duże, ale także startupy, instytuty badawczo-naukowe, uczelnie oraz jednostki administracji publiczne.

Terminy spotkań przedstawiają się następująco:

Poniedziałek, 23 maja 2022: Klaster 4 – Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna
Wtorek, 24 maja 2022: Klaster 3 – Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa oraz Klaster 2 – Kultura, kreatywność, społeczeństwo
Środa, 25 maja 2022: Klaster 6 – Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko
Czwartek, 26 maja 2022: Klaster 1 – Zdrowie
Piątek, 27 maja 2022: Klaster 5 – Klimat, energia, transport

Każde spotkanie wymaga rejestracji poprzez stronę Krajowego Punktu Kontaktowego.

Spotkania prowadzone będą przez ekspertów KPK oraz zaproszonych urzędników Komisji Europejskiej,  a zaproszeni beneficjenci podzielą się swoim doświadczeniem ubiegania się o wsparcie.

Serdecznie zachęcamy do udziału!

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie i z wykorzystaniem informacji  i zdjęć ze strony Krajowego Punktu Kontaktowego w Polsce www.kpk.gov.pl

ML