Bank Gospodarstwa Krajowego zachęca do skorzystania ze wsparcia Funduszu Gwarancji Rolnych w dostępie do finansowania poprzez zabezpieczenie kredytu oraz zwrot kosztu części lub całości odsetek od kredytu obrotowego objętego tą gwarancją (tzw. dopłata do oprocentowania kredytu obrotowych).

 

Pomoc ta skierowana jest do:

 • gospodarstw rolnych (producentów produkcji podstawowej),
 • przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP).

 

Cel gwarancji: zabezpieczenie spłaty kredytu
Zakres gwarancji: do 80% kwoty kredytu
Maksymalna kwota gwarancji: 5 mln zł (rolnik) albo 10 mln zł (przetwórca),

 

Gwarancją z FGR może być objęty kredyt inwestycyjny lub kredyt obrotowy przedsiębiorcy, który jest:

 • rolnikiem,
 • przetwórcą produktów rolnych,
 • przetwórcą produktów nierolnych.

 

Objęcie gwarancją kredytu obrotowego odnawialnego, w tym kredytu w rachunku bieżącym, jest możliwe w przypadku:

 • udzielania nowego kredytu,
 • odnowienia limitu kredytu na kolejny okres,
 • podwyższenia limitu kredytu.

 

Okres gwarancji:

 • kredyty obrotowe odnawialne: 39 miesięcy
 • kredyty obrotowe nieodnawialne: 51 miesięcy
 • kredyty inwestycyjne: 183 miesiące albo 120 miesięcy (dla pomocy de minimis)

 

Wysokość prowizji: gwarancja bezpłatna

 

Szczegóły programu na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

PSZ/MR