Emmanuel Macron, Prezydent Francji podczas prezentacji francuskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w Pałacu Elizejskim w dniu 9 grudnia 2021 powiedział, że celem prezydencji będzie kontynuowanie przekształcania się z Europy opartej na współpracy wewnątrz naszych granic w Europę o silnej pozycji na świecie, w pełni suwerenną, mogącą dokonywać własnych wyborów i będącą panem swojego losu.

Priorytety prezydencji francuskiej wynikają z jej motta: „Odbudowa, siła i poczucie przynależności”:
• odbudowa, by Europa mogła wspierać transformację ekologiczno-cyfrową
• siła, by bronić naszych wartości i interesów i je promować
• poczucie przynależności, by budować i rozwijać wspólną wizję Europy poprzez kulturę, nasze wartości i naszą wspólną historię.

1 stycznia Francja objęła na pół roku do 30 czerwca 2022 przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Po prezydencjach portugalskiej i słoweńskiej w 2021 roku, kolejno po sobie w Radzie będą przewodniczyły Francja, Czechy i Szwecja. Dla Francji jako członka-założyciela Unii Europejskiej będzie to już 13. prezydencja w Radzie UE, ale pierwsza od czasu wejścia w życie traktatu lizbońskiego, czyli od 1 grudnia 2009 r.

Jak w przypadku każdego kraju członkowskiego Unii Europejskiej, któremu przypada ta funkcja, będzie to dla Francji bardzo ważna odpowiedzialność.
– Przede wszystkim odpowiedzialność instytucjonalna w odniesieniu do pozostałych krajów członkowskich, skoro prezydencja ma prezentować stanowisko Rady i bronić jej interesów, a także w odniesieniu do innych ważnych instytucji, jakimi w życiu Unii Europejskiej są Parlament Europejski oraz Komisja Europejska, a z którymi w ramach pełnionych funkcji prezydencja jest w stałym kontakcie, w szczególności w zakresie prac legislacyjnych.
– Jest to także odpowiedzialność polityczna, bo prezydencja ma za zadanie kontynuację prace nad poszczególnymi tematami i osiąganie postępu w realizacji europejskiej agendy strategicznej, przyjętej przez Radę Europejską, co przekłada się w szczególności na roczny program pracy Komisji Europejskiej.

Na tej podstawie francuska prezydencja będzie kształtowała swe działania według dwóch osi: z jednej strony będzie to praca legislacyjna, którą należałoby doprowadzić do końca w 2022 roku w sposób spójny z politycznymi celami Francji, na przykład w dziedzinie przepisów regulujących obszar cyfrowy, jak i ambicji klimatycznych oraz społecznych; z drugiej strony chodzi o podjęcie refleksji w kwestii budowy Europy jutra, co jest tematem Konferencji o przyszłości Europy, której prace dobiegną końca w pierwszym półroczu 2022 roku. Przez cały 2021 rok ta konferencja ta ma swój wymiar krajowy, dzięki czemu obywatele poszczególnych państw stają się współautorami wypracowanych propozycji. Francuskie ministerstwo do spraw relacji z Parlamentem i ds. społeczeństwa obywatelskiego będzie z tego względu miało pierwszoplanową rolę do odegrania.

Aby należycie wypełnić to przewodnictwo, niezbędne jest, by już dzisiaj dobrze się do tego przygotowywać, organizując zadania w sposób precyzyjny i ścisły.

W tym celu powstał w Paryżu podległy Premierowi sekretariat generalny francuskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, który zapewni koordynację logistyczną, będzie też firmował wydarzenia organizowane we Francji przez społeczeństwo obywatelskie na marginesie francuskiej prezydencji, będzie wreszcie odpowiadał za komunikację medialną. Strasburg, jako europejska stolica, będzie odgrywało centralną rolę, jeśli chodzi o aktywność związaną z francuską prezydencją. W szczególności będzie gospodarzem najbardziej symbolicznych wydarzeń Konferencji o przyszłości Europy.

Więcej:
Portal prezydencji francuskiej
Priorytety Prezydencji Francuskiej
Kalendarz posiedzeń i wydarzeń za prezydencji francuskiej

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.consilium.europa.eu; www.pl.ambafrance.org
Grafika: consilium.europa.eu

MŁ/PSZ