Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber zaprasza do udziału w II Ogólnopolskim Forum Transferu Technologii „Wygrany, bo Wspierany” organizowanym przez łódzkie Instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz: Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Instytut Przemysłu Skórzanego oraz Instytut Włókiennictwa.

Forum odbędzie się w dniu 18.03.2020, o godzinie 9:30 w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Organizatorzy Forum podjęli decyzję o przełożeniu organizacji wydarzenia na październik 2020. Poinformujemy Państwa o dokładnym terminie.

Celem wydarzenie jest dostarczenie praktycznych informacji niezbędnych dla przedsiębiorców, którzy planują budowanie swojej przewagi konkurencyjnej w oparciu o stosowanie innowacyjnych rozwiązań (projektowanie, wdrażanie i finansowanie).

Wśród poruszanych tematów znajdą się m.in. kwestie dotyczące kierunków rozwoju technologii w UE w kontekście nowej inicjatywy finansowej, funduszy na rozwój, środków wsparcia na rozwój kadr w sektorze odzieżowo – tekstylnym, wyzwań i szans związanych z Gospodarką w Obiegu Zamkniętym, związków między nauką a biznesem, a także prezentacja Łódzkie dla biznesu – systemu wsparcia przedsiębiorców w  naszym regionie.

ZGŁOSZENIA

Aby wziąć udział w wydarzeniu,  należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy i przesłać na adres: biuro@wygranybowspierany.pl w terminie do dnia 2 marca 2020 r.

ZAŁĄCZNIKI

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  II Ogólnopolskiego Forum Transferu Technologii

PROGRAM II Ogólnopolskiego Forum Transferu Technologii