Grzegorz Schreiber

Marszałek Województwa Łódzkiego

Ambasador Expo 2020 Dubai

Wystawa Światowa EXPO 2020 odbędzie się w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) w dniach od 1 października 2021 r. do 31 marca 2022 r.
Udział Województwa Łódzkiego planowany jest w dniach 6 – 10 listopada 2021 r.
Hasło przewodnie naszego regionu to: „Województwo Łódzkie. Nowoczesność inspirowana tradycją”.

Podstawę prezentacji stanowi interaktywna wystawa w strefie wystaw czasowych, której motywem przewodnim będzie nowoczesny przemysł włókienniczy i mody, w odniesieniu do tradycji historycznych regionu, aż do nowoczesnych technologii w dziedzinie tworzenia tkanin. Ekspozycji w strefie wystaw czasowych towarzyszyć będzie szereg działań dodatkowych, w tym m.in. promocja najwyższej jakości regionalnych produktów spożywczych z naszego województwa, seminarium branżowe, program artystyczny oraz warsztaty dla dzieci prowadzone przez artystów ludowych z regionu. Planowane są koncerty fortepianowe, pokazy muzyki i tańców ludowych oraz występy teatralne. Zwieńczeniem udziału Województwa w Wystawie Światowej będzie zaprezentowanie dedykowanej kolekcji mody inspirowanej elementami tradycyjnych strojów ludowych z regionu łódzkiego.

Między 30 września a 6 października 2021 roku odbył się wyjazd na misję gospodarczą dla przedsiębiorców  i udział w Wystawie Światowej EXPO 2020 oraz targach towarzyszących Beautyworld Middle East. Szczegóły z wydarzenia w artykule.

Hasło przewodnie EXPO 2020 brzmi: Connecting Minds, Creating the Future – Łącząc umysły, tworzymy przyszłość. Temat przewodni rozwijają trzy podtematy: Opportunity (Szanse), Mobility (Mobilność) i Sustainability (Zrównoważony Rozwój).
Główną areną prezentacji oraz nośnikiem informacji o Polsce będzie Pawilon Polski, w ramach którego zaprezentują się m.in. polskie regiony, w tym Województwo Łódzkie.

O EXPO Dubaj

Wystawa Światowa EXPO 2020 odbędzie się w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) w dniach od 1 października 2021 r. do 31 marca 2022 r. (182 dni). Wystawy Światowe EXPO nie są targami branżowymi skierowanymi do profesjonalistów, ekspertów czy też przedsiębiorców działających w danej branży, lecz międzynarodowymi imprezami promocyjnymi, w ramach których na wielu forach i w różnych formach prezentowany jest dorobek kulturalny, naukowy, gospodarczy, techniczny, czy też atrakcje turystyczne poszczególnych państw-uczestników EXPO.

Wystawy EXPO skierowane są do szerokiej publiczności. Kompleksowa, wielobarwna prezentacja dorobku niemal wszystkich krajów i największych organizacji na świecie tworzy olbrzymie innowacyjne widowisko, wykorzystujące multimedia i najnowsze techniki budowania ekspozycji. Miasta, w których odbywają się wystawy EXPO na ponad pół roku stają się stolicami świata, które przyciągają szerokie spektrum gości – od delegacji państwowych na najwyższych szczeblach, poprzez przedsiębiorców i biznesmenów, a skończywszy na turystach oraz mieszkańcach kraju-organizatora. Z ostatniej grupy gości, najliczniej wystawy EXPO odwiedzają rodziny z dziećmi. Światowe Wystawy EXPO mają takie znaczenie, jak w sporcie igrzyska olimpijskie czy mistrzostwa świata w piłce nożnej (Mundial).

Hasłem przewodnim Światowej Wystawy EXPO 2020 będzie Connecting Minds, Creating the Future – Łącząc umysły, tworzymy przyszłość. Temat przewodni rozwijają trzy podtematy: Opportunity (Szanse), Mobility (Mobilność) i Sustainability (Zrównoważony Rozwój). Organizatorzy Wystawy przewidują, że Wystawę w Dubaju odwiedzi 18 mln gości, zaś w Wystawie weźmie udział ponad 200 krajów i organizacji międzynarodowych. Teren Wystawy EXPO 2020 otwarty będzie dla zwiedzających codziennie w godzinach od 10.00 do 1.00 rano (w czwartki i piątki do 2.00), zaś pawilony narodowe (w tym Pawilon Polski) czynne będą dla zwiedzających codziennie w godzinach od 10.00 do 22.00 (w piątki i soboty do 23.00).

Więcej na temat Światowej Wystawy EXPO 2020:
EXPO 2020 – strona krajowa wydarzenia
EXPO 2020 – strona globalna wydarzenia

Koncepcja prezentacji

Prezentacja regionu łódzkiego odbędzie się w Pawilonie Polski, w strefie wystaw czasowych, która zostanie udostępniona dla Województwa Łódzkiego na okres 5 dni tj. 6-10.11.2021 r. Podczas wystawy planowana jest prezentacja ofert przedsiębiorców z regionu łódzkiego, a także silna ekspozycja województwa poprzez promocję walorów regionu i zachęty do inwestowania. Planowane działania promocji gospodarczej podczas Expo 2020 będą mieć charakter eventów promocyjnych, pokazów, warsztatów, spotkań B2B, konferencji prasowych itp., służących promocji produktów oferowanych przez firmy z województwa łódzkiego, jak również samego regionu, jako miejsca atrakcyjnego pod względem gospodarczym. Jednym z elementów kompleksowej prezentacji województwa będzie pokazanie kontekstu kulturowego, powiązanego z gospodarką regionu, w dużym stopniu warunkującego kierunek rozwoju przedsiębiorstw na danym obszarze.

Czytaj więcej

Głównym założeniem wystawy jest kompleksowe spojrzenie na region, jako na miejsce rozwoju podmiotów gospodarczych, z uwzględnieniem warunków społeczno-kulturowych i uwarunkowań historyczno-geograficznych, które wpłynęły na obecny kształt gospodarki województwa. Istotą ekspozycji będzie pokazanie innowacyjnych przedsiębiorstw z województwa jako elementu całości, którą stanowi nowoczesny region, ukształtowany w oparciu o naturalne predyspozycje i uwarunkowania.

Dla pokazania tego tła konieczne jest nawiązanie współpracy z podmiotami, które w trakcie wydarzeń towarzyszących wystawie zaprezentują szeroko rozumiany dorobek kulturowy Województwa Łódzkiego. Podmioty te wezmą udział w eventach promocyjnych, pokazach, warsztatach itp., które zostaną zorganizowane podczas 5 dni trwania wystawy Województwa Łódzkiego w Pawilonie Polski na Światowej Wystawie EXPO 2020, z wykorzystaniem strefy wystaw czasowych, strefy sceny, sali konferencyjnej i strefy dzieci.

Motywem przewodnim interaktywnej prezentacji Województwa Łódzkiego będzie przemysł włókienniczy, w odniesieniu do tradycji historycznych regionu aż do nowoczesnych technologii w dziedzinie tworzenia tkanin, przy udziale przedsiębiorstw i ośrodków naukowych zlokalizowanych w regionie. Wystawie towarzyszyć będzie promocja najwyższej jakości regionalnych produktów spożywczych z łódzkiego, seminarium branżowe, program artystyczny oraz warsztaty dla dzieci i dorosłych z udziałem artystów ludowych z regionu.

Marszałek Grzegorz Schreiber w gronie Ambasadorów EXPO Dubaj

Z inicjatywy Sekcji Polskiej Wystawy Światowej Expo 2020 w Dubaju, funkcjonującej w strukturach Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, do grona Ambasadorów Expo 2020 zaproszono przedstawicieli wszystkich Partnerów wydarzenia, którzy tworzą pełną perspektywę udziału Polski w Wystawie Światowej. W związku z zaangażowaniem Województwa Łódzkiego i planowaną wystawą, która odbędzie się w Pawilonie Polski w listopadzie 2021 r., do grona Ambasadorów dołączył również Pan Grzegorz Schreiber – Marszałek Województwa Łódzkiego. Pełna lista Ambasadorów dostępna jest na stronie: www.expo.gov.pl/ambasadorzy

Czytaj więcej

Na tej samej stronie internetowej, w zakładce „Partnerzy” przedstawiono podmioty zaangażowane w przygotowania do udziału Polski w Wystawie Światowej w Dubaju, w tym Województwo Łódzkie: https://expo.gov.pl/partnerzy

Nowa ścieżka zwiedzania Pawilonu Polskiego

Termin Wystawy Światowej Expo 2020 został przełożony i rozpoczęcie planowane jest na 01.10.2021 r. Mimo tej zmiany organizatorzy dążą do utrzymania dotychczas zakładanej liczby gości. Aby zapewnić bezpieczeństwo, położono nacisk na możliwie jak najbardziej innowacyjne sposoby walki z rozprzestrzenianiem się pandemii, w tym wykorzystanie urządzeń typu wearable technology, nowe podejście do sposobu kolejkowania czy rekomendacje dla uczestników zakresie tworzenia ekspozycji w pawilonach narodowych, w tym przede wszystkim dot. ograniczenia doświadczeń dotykowych. Dodatkowo organizatorzy dużą wagę przywiązują do budowania przekazu online, który będzie komplementarny do tego, który pojawi się w poszczególnych pawilonach.

Czytaj więcej

Polska ekspozycja niemal w całości będzie miała charakter bezdotykowy – sprawnie dostosowujemy się do nowych okoliczności i również poprzez formę ekspozycji chcemy pokazać naszą innowacyjność i zdolność adaptacji do nowych sytuacji, jakie stwarza pandemia COVID-19. Zarówno w pracach nad narracją Pawilonu, jego treściami multimedialnymi, jak i w programie gospodarczym czy w każdym innym obszarze naszych przygotowań do EXPO 2020, uwzględniamy kontekst epidemiologiczny – mówi Adrian Malinowski, Komisarz Generalny Sekcji Polskiej Wystawy Światowej Expo 2020 w Dubaju – Nad kompozycją ścieżki zwiedzania i doświadczenia gości Pawilonu Polski pracowaliśmy bardzo intensywnie przez ostatnie miesiące. Zaakceptowana przez Ministerstwo Rozwoju koncepcja to efekt pracy wielu zespołów – twórców, architektów, artystów, przedstawicieli instytucji i partnerów merytorycznych. Wszystkim serdecznie dziękuję. Stworzenie uniwersalnej i niebanalnej opowieści o Polsce, która będzie angażować zagraniczną, zróżnicowaną kulturowo publikę to duże wyzwanie. Jestem przekonany, że efekt będzie spektakularny, a Pawilon Polski na Expo 2020 stanie się podstawą budowania przekazu o naszym kraju na arenie międzynarodowej, nie tylko w kontekście najbliższej Wystawy Światowej.

Autorzy koncepcji architektoniczno-tematycznej Pawilonu Polski podkreślają, że „Ekspozycja dostarczy silnych, pozytywnych skojarzeń z Polską – na poziomie treści, formy i emocji. Przedstawimy nowoczesny i dynamiczny kraj, który ambitnie rozwija nowe obszary gospodarki, nauki, kultury i turystyki. Kluczowe treści i doświadczenia pawilonu będą również stwarzały szanse na realizację szerszych działań komunikacyjnych i budowę nowoczesnej platformy dla prowadzenia angażującej i ekscytującej opowieści o współczesnej Polsce” (Jan Pomierny, Łukasz Alwast i Nick Scappaticci z konsorcjum Science Now, Stellar Fireworks i Tellart).

Narracja polskiej ekspozycji zbudowana jest wokół tematu przewodniego udziału Polski w Expo 2020: „Poland. Creativity inspired by nature” („Kreatywność inspirowana naturą”). Doświadczenie polskiej ekspozycji będzie budowane przez treści multimedialne, ale również, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego, poprzez interakcje z ludźmi. Na pełną opowieść o Polsce składa się pięć rozdziałów, odpowiadających pięciu strefom Pawilonu Polski:

Poland inspired by nature – obejmuje strefę kolejki i restaurację – zwiedzający poznają bogactwo polskiej natury oraz atrakcyjność turystyczną naszego kraju. Roślinność charakterystyczna dla różnych regionów Polski będzie przeplatana artystyczną prezentacją polskich krajobrazów w artystycznych interpretacjach.
Poland. A home for creativity – recepcja i hall główny – Polska zostanie zaprezentowana jako otwarty i gościnny dom kreatywności. Jego manifestacją będzie multimedialna instalacja artystyczna „Polski Stół”, która stanie się miejscem międzykulturowego spotkania oraz powitania gości Pawilonu, a jednocześnie, poprzez interaktywną, świetlną projekcję, miejscem kontaktu z językiem polskim. Instalacja „Polski stół” będzie unikalnym obiektem artystycznym, stworzonym z charakterystycznych dla naszego kraju surowców, takich jak miedź, szkło, drewno, ceramika czy włókna węglowe, przy wspólnym wysiłku polskich rzemieślników, artystów i inżynierów.
Poland. Spirit of ingeunity – Rozdział Pawilonu Polski dedykowany najbardziej spektakularnym polskim sukcesom z obszarów nauki, kultury i turystyki. Prezentację osiągnięć stanowiących rezultat różnych przejawów kreatywności organizujemy w ramach imponującej, drewnianej rzeźby przestrzennej, w której zatopione są nośniki multimedialne i artefakty.
Poland. Land of plenty – strefa wystaw czasowych – przestrzeń dedykowana ekspozycjom przygotowywanym przez regiony oraz partnerów instytucjonalnych. Każdy z nich zaprezentuje własną interpretację hasła przewodniego obecności Polski na Expo 2020. Ekspozycje będą zmieniały się w cyklach tygodniowych, ukazując przez pryzmat polskiej kreatywności różnorodność natury, kultury, turystyki, nauki i gospodarki.
Poland. Landscapes of creativity – Ostatnia strefa Pawilonu, która poprzez wielkoformatowe projekcje multimedialne i muzykę tworzy spektakularny finał ekspozycji, będący autorską interpretacją hasła przewodniego Wystawy „Łącząc umysły, tworzymy przyszłość”. Goście Pawilonu zostaną zaproszeniu do współtworzenia polskich „pejzaży kreatywności” oraz zanurzenia w pięciu rozbudowanych motywach, które wyróżniają Polskę i Polaków na arenie międzynarodowej.