Kontakt

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego
Departament Promocji
Wydział Promocji Przedsiębiorczości

Adres

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

Telefon

tel. 42 663 36 00

Email

promocja@lodzkie.pl