W dniu 9 grudnia Komisja Europejska zainicjowała Europejski Pakt na rzecz Klimatu – ogólnounijną inicjatywę zachęcającą obywateli, społeczności i organizacje do udziału w działaniach na rzecz klimatu i budowania bardziej ekologicznej Europy. Pakt na rzecz klimatu – stanowiący element Europejskiego Zielonego Ładu– stwarza przestrzeń, w której wszyscy zainteresowani mogą wymieniać się informacjami, prowadzić debaty oraz podejmować działania związane z kryzysem klimatycznym. Stanowi on także sposobność do zaangażowania się w coraz liczniejszy europejski ruch na rzecz klimatu.

Europejski Pakt na rzecz Klimatu zapewnia ludziom ze wszystkich środowisk przestrzeń do nawiązywania kontaktów oraz wspólnego opracowywania i wdrażania rozwiązań klimatycznych, zarówno tych zakrojonych na szeroką skalę, jak i tych mniejszych. Dzieląc się pomysłami i inspirując się nawzajem, możemy zwielokrotnić nasze wspólne oddziaływanie. Wspomniany pakt jest otwartą, inkluzywną i ewoluującą inicjatywą na rzecz działań w dziedzinie klimatu. Stanowi on dla regionów, społeczności lokalnych, przemysłu, szkół i społeczeństwa obywatelskiego zachętę do wymiany informacji na temat zmiany klimatu i degradacji środowiska oraz sposobów radzenia sobie z tymi zagrożeniami egzystencjalnymi. Dzięki platformie internetowej oraz poprzez dialog obywatelski i kontakty między obywatelami pakt ten będzie wspierać powiązanie między transformacją cyfrową a transformacją ekologiczną.

Komisja kieruje dziś do obywateli i organizacji otwarte zaproszenie do objęcia funkcji ambasadorów paktu na rzecz klimatu. Ambasadorzy paktu na rzecz klimatu będą dawać przykład i angażować swoje społeczności w działania w dziedzinie klimatu.

Celem paktu na rzecz klimatu jest pomoc w rozpowszechnianiu rzetelnych naukowo informacji na temat działań w dziedzinie klimatu oraz zapewnienie praktycznych porad na temat wyborów dokonywanych w życiu codziennym. Będzie on wspierać lokalne inicjatywy i zachęcać do podejmowania indywidualnych lub zbiorowych zobowiązań w dziedzinie klimatu, pomagając w mobilizowaniu wsparcia i zwiększaniu zaangażowania.

Uwzględniając bogactwo i różnorodność działań w dziedzinie klimatu w Europie, Komisja zaprasza osoby fizyczne, przedsiębiorstwa lub organizacje społeczeństwa obywatelskiego do organizowania wydarzeń towarzyszących. Wydarzenia te będą stanowić okazję do dyskusji prowadzonych w różnych językach i pozwolą dotrzeć do społeczności lokalnych, skupić się na konkretnych zagadnieniach lub podkreślić rolę poszczególnych grup lub sektorów w pakcie na rzecz klimatu.

Więcej informacji na stronie internetowej – tutaj.

 

Źródło: materiały własne

MP/PSZ/MR