W dniach 2-4 września 2020 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się największa gospodarcza debata Europy Centralnej – XII Europejski Kongres Gospodarczy.

Europejski Kongres Gospodarczy od lat łączy środowiska zainteresowane rozwojem gospodarczym i technologicznym. Główne nurty tematyczne XII edycji Kongresu to: Europa przyszłości, Zielony Ład, walka z recesją, transformacja energetyki i gospodarka ery cyfrowej.

Drugi dzień Kongresu  rozpoczął się spotkaniem premiera RP, Mateusza Morawieckiego z uczestniczącymi w wydarzeniu przedsiębiorcami.

Województwo Łódzkie w Katowicach reprezentowali Robert Baryła – członek Zarządu i Barbara Siestrzeńcewicz-Kuczuk – z-ca dyrektora Departamentu Promocji UMWŁ, którzy uczestniczyli w debacie z udziałem Fransa Timmermansa, wiceprzewodniczącego wykonawczego ds. Europejskiego Zielonego Ładu w Komisji Europejskiej podczas sesji Zielony Ład i sprawiedliwa transformacja .

Uczestnicy spotkania – Jadwiga Emilewicz – wicepremier, minister rozwoju, Michał Kurtyka – minister klimatu, Jakub Chełstowski – marszałek województwa śląskiego oraz Frans Timmermans – próbowali odpowiedzieć na pytania: jak Europejski Zielony Ład zmieni gospodarkę̨ i życie codzienne wspólnoty, jak rewolucja w energetyce i w przemyśle, a także jak głębokie zmiany w rolnictwie i finansowaniu wpłyną na rozwój gospodarczy i konkurencyjność Polski na światowym rynku.

Polska będzie największym beneficjentem środków przeznaczonych na transformację. To będzie bezprecedensowy budżet 34 mld euro – mówiła Jadwiga Emilewicz, wicepremier, minister rozwoju. Chcemy być championem technologicznym dzięki pomysłom i realizacji tych pomysłów przez polskie firmy. Dzięki czemu kolejne pokolenia będą rozwijać się w jednym z najnowocześniejszych państw na świecie. Energia odnawialna jest bardziej konkurencyjna, a cały proces jej wprowadzenia będzie mieć wpływ na zmiany cywilizacyjne. Wyzwanie dla nas to kwestia magazynowania tej energii. Pamiętajmy, że istotną cechą tej zmiany jest zrównoważony rozwój, a człowiek powinien być postawiony w centrum i musi być beneficjentem tych zmian, a nie ich płatnikiem.

Na przełomie września i października br. przyjęty zostanie przez Rząd Krajowy Plan Odbudowy, w którym znajdą się konkretne projekty do realizacji po przeprowadzonych konsultacjach z przedsiębiorcami, a absorpcja tych środków planowana jest na przyszły rok. Polska podejmuje wyzwanie transformacji energetycznej szybko i sprawnie. Planowany jest wzrost produkcji energii z OZE o 65%. Obecnie prowadzone są programy: Mój prąd i Czyste powietrze.

Realizowany będzie również rozwój energetyki wiatrowej oraz energetyki jądrowej jako zeroemisyjnego źródła energii niezbędnej do transformacji klimatycznej. W Polsce powstanie „autostrada wodorowa” łącząca północ z południem kraju. Planowana jest też elektryfikacja transportu publicznego w miastach, w tym uruchomienie fabryki polskich samochodów elektrycznych.

Istotne jest, aby w miejsce przemysłów poddanych transformacji budować nowe przemysły w celu utrzymania miejsc pracy i rozwoju gospodarczego regionów. To wszystko to ogromna szansa możliwa do wykorzystania dzięki przekroczeniu granic i egoizmów ludzkich – mówił Michał Kurtyka, minister klimatu.

Natomiast Frans Timmermans zapowiedział, że transformacja regionów górniczych może wygenerować inwestycje sięgające 100 miliardów euro. Przekonywał, że wszyscy członkowie społeczeństwa muszą czerpać z niej korzyści.
Bardzo ważne jest, aby to była sprawiedliwa transformacja, aby region nie został w tyle. Jeżeli ten, lub inny region, pozostanie w tyle to nie będzie to sprawiedliwa transformacja i nie będzie miała ona społecznej akceptacji – powiedział Timmermans.

Więcej informacji oraz transmisje online dostępne na stronie: https://www.eecpoland.eu/2020/pl/

BSK/MR/ABW