Od 20 kwietnia 2020 r. zmienią się niektóre zasady bezpieczeństwa. Podejmowana działania mają na celu powrót do normalności i odmrożenie polskiej gospodarki. Aby zachować bezpieczeństwo proces będzie podzielony na etapy. Daty kolejnych etapów będą ustalane na bieżąco na podstawie dynamiki nowych zachorowań.

Nadal obowiązują podstawowe zasady bezpieczeństwa, tj.:

 • zachowanie 2-metrowej odległości w przestrzeni publicznej,
 • obowiązkowe zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych,
 • utrzymanie pracy i edukacji zdalnej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe,
 • ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu),
 • kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

PIERWSZY ETAP – OD 20 KWIETNIA 2020
  • do sklepów o powierzchni mniejszej niż 100 m2 wejdzie maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 4.
  • w sklepach o powierzchni większej niż 100 m2 na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni
  • będzie można wejść do lasów i parków, a także biegać czy jeździć na rowerze. Przebywać na zewnątrz można tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego i zasłaniania twarzy.
   Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte!
  • młodzież od 13. rok życia będzie mogła przemieszczać się bez opieki osoby dorosłej z zachowaniem 2-metrowego dystansu od innych oraz zasłaniać usta i nos.
  • liczba osób, które będą mogły uczestniczyć w mszy lub innym obrzędzie religijnym zależeć będzie od powierzchni, 1 osoba na 15 m2.

Co dalej?

Ministerstwo Zdrowia będzie przeprowadzało cotygodniową ewaluację zmian, jakie zachodzą w zasadach bezpieczeństwa. Przejście do dalszych etapów zdejmowania obostrzeń zależeć będzie od:

 • przyrostu liczby zachorowań (w tym liczby osób w stanie ciężkim),
 • wydajności służby zdrowia (zwłaszcza szpitali jednoimiennych),
 • realizacji wytycznych sanitarnych przez podmioty odpowiedzialne.

Będzie możliwość zarówno przyspieszać wprowadzanie nowych poluzowań, jak i spowalniać zmiany!

 

Kolejne etapy powrotu do normalności będą wprowadzane stopniowo, gdy przyrost zachorowań w naszym kraju będzie niski.
Pamiętajmy też, że od nas również zależy, jak szybko będą wprowadzane kolejne etapy powrotu do nowej rzeczywistości!

Źródło: www.gov.pl

 

MR