Dziś sytuacja jest tak niepewna, że kondycja finansowa odbiorcy może się pogorszyć w mgnieniu oka. Niestety może się też okazać, że firma ubezpieczeniowa, z której usług dotąd eksporter korzystał, uzna jego kontrahenta za zbyt ryzykownego i anuluje bądź znacznie ograniczy przyznane na niego limity. Takie sytuacje, szczególnie w okresie kryzysu, są typowe, ponieważ ubezpieczyciele także ostrożniej podchodzą do poszczególnych firm i branż. W tej sytuacji z pomocą przychodzi KUKE, oferując dwa ubezpieczenia z gwarancją Skarbu Państwa, obejmujące 35 krajów, do których trafia prawie 90 proc. polskiego eksportu” – mówi Janusz Władyczak, prezes KUKE.

Czym jest KUKE?

Polskie przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe działające w formie spółki akcyjnej, które zostało utworzone przez Skarb Państwa w celu wspierania działań eksportowych polskich przedsiębiorstw. Ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Oferuje usługi zapewniające bezpieczną wymianę handlową zarówno w kraju, jak i za granicą. KUKE skupia się na ubezpieczaniu należności z tytułu sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności, a także na udzielaniu gwarancji ubezpieczeniowych.

Od 11 maja 2020 r. na okres pandemii Covid-19 wprowadzono do oferty KUKE dwa rozwiązania: KUKE GAP EX i KUKE GAP EX+. Pozwalają one ubezpieczyć eksport do krajów Unii Europejskiej oraz dziewięciu państw należących do OECD m.in.: Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Kanady i Japonii.

Szczegóły rozwiązań przedstawia infografika:

 

Źródło: KUKE

PSZ/MR