Eksperci ds. eksportu wyjaśniają – zdobywanie nowych rynków stanowi odpowiedni mechanizm dla zdywersyfikowania działalności przedsiębiorstwa – jego grup klientów, rynków docelowych, czy portfolio produktów. Rozwijając swoją działalność poza granicami kraju, firma zdobywa także nowe, cenne doświadczenia, poszerza kontakty biznesowe, rozkłada ryzyko, ale również służy to poprawie wizerunku i wiarygodności przedsiębiorstwa.

Analitycy szacują, że polskie firmy zwiększą eksport o około 22,2 proc. w 2023 roku. Kraje, do których najwięcej eksportujemy to: Niemcy, Czechy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Holandia, Szwecja, USA i Słowacja. Najwięcej eksportuje się maszyn, urządzeń i sprzętu transportowego (udział 37,1 proc.), towarów przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (18,3 proc.) oraz różnych wyrobów przemysłowych (17,7 proc.). Na czwartej pozycji plasuje się żywność (10,4 proc.). Niemniej analiza zasadności podjęcia eksportu ograniczona wyłącznie do ww. danych może wprawić firmę
w zakłopotanie i pogłębić wątpliwości, czy poszukiwanie zagranicznych ryków zbytu jest odpowiednie dla prowadzonej przez nią działalności…

Co jest główną przeszkodą w podjęciu eksportu?

Wiele firm, próbujących ocenić swoje możliwości eksportowe na własną rękę, „utknęło” na rodzimym rynku pełnymi wątpliwości i przez to nie wykorzystując w pełni swojego potencjału. Doświadczenia ostatnich lat, a w szczególności dynamiczny rozwój sprzedaży produktów i usług on-line,  pokazują, że działalność międzynarodowa jest odpowiednia i dostępna niemal dla każdej firmy, kluczowy jest odpowiedni dobór narzędzi, pozyskanie know-how oraz przygotowanie zespołu na nowy format wyzwań organizacyjnych związanych ze sprzedażą zagraniczną. Czynnikami, które w pierwszej kolejności warunkują skuteczne wejście na inne rynki są: odpowiednie przygotowanie do działalności eksportowej oraz znajomość wybranego rynku docelowego. Przedsiębiorstwo zainteresowane ekspansją zagraniczną może skorzystać ze wsparcia firmy konsultingowej, wyspecjalizowanej w umiędzynarodowieniu biznesu, ale zazwyczaj wiąże się to z wysokimi kosztami towarzyszącymi. Niewielu przedsiębiorców wie, że wsparcie polegające m.in. na wstępnej weryfikacji gotowości organizacyjno – produkcyjnej firmy, czy doborze rynków zbytu odpowiednich dla oferowanego produktu lub usługi, możliwe jest do uzyskania w sposób bezkosztowy, za pośrednictwem instytucji publicznej.

Eksportowe wsparcie dla firm z Łódzkiego na wyciągnięcie ręki!

W regionie łódzkim, za pośrednictwem oferty „Łódzkie dla Biznesu”, przedsiębiorcy z sektora MŚP mają możliwości uzyskania bezpłatnego wsparcia w przygotowaniu do podjęcia lub dywersyfikacji eksportu. Z dedykowanych porad ekspertów w ostatnich latach skorzystało kilkaset firm, z czego ostatnie oparte były o założenia profesjonalnego audytu eksportowego. Przedsiębiorcy w ramach działań szkoleniowo-doradczych zyskują umiejętności określenia indywidualnych celów eksportowych, diagnozowania swoich przewag konkurencyjnych i metod ich wykorzystywania, optymalizacji produkcji i dystrybucji, czy sporządzania analiz finansowych, służących zoperacjonalizowaniu planowanej do podjęcia działalności eksportowej i określeniu jej skali. Dodatkowym ułatwieniem jest uzyskanie wskazówek w zakresie możliwych do wykorzystania narzędzi ułatwiających podjęcie decyzji o wyborze rynku docelowego. Oznacza to, że firma zyskuje komplet kompetencji do stworzenia uproszczonej strategii eksportowej na swoje potrzeby, a następnie świadomie podejmuje decyzję jak ją wykorzysta.

Celem Województwa Łódzkiego, było stworzenie wielonarzędziowego „przewodnika eksportowego”, również poza cyklami szkoleniowymi, pilotażami, czy dedykowanym, otwartym dla publiczności webinarium podsumowującym najważniejsze aspekty szkoleniowe. Na wyzwania i wątpliwości firm
w codziennym poszukiwaniu odpowiednich rozwiązań pro-eksportowych odpowiadają Doradcy Sieci „Łódzkie dla Biznesu”, którzy w swoim portfolio posiadają know-how z obszarów wspierania eksportu i służą swoją wiedzą z zakresu prowadzenia audytu eksportowego w firmach.  Wsparcie doradcze pokrywa cały teren regionu łódzkiego, jest bezpłatne i dostępne dla wszystkich MŚP
z województwa łódzkiego.

Zwiększenie poziomu wiedzy proeksportowej stanowi bardzo ważny krok dla firmy, lecz nabyte podczas dedykowanych szkoleń, audytów, czy doradztwa biznesowego umiejętności powinny być przez przedsiębiorstwa sprawdzone „w praktyce”, poprzez weryfikację bezpośrednią rynku docelowego. Tego rodzaju kontynuacja wsparcia możliwa jest do uzyskania podczas misji gospodarczych i targów zagranicznych, które również realizuje Województwo Łódzkie. Oznacza to możliwości kompleksowego zaspokojenia potrzeb przedsiębiorstw, którym brakowało narzędzi własnych do rozwoju działalności. Wątpliwości przedsiębiorstw nie powinny już zatem przyjmować postaci „czy?” tylko „jak i kiedy?”, w czym pomagać ma stale rozbudowywana oferta wsparcia.

 

MDM