W związku z pandemią Sars-CoV-2 wykonywanie zadań przedsiębiorcy podlega ograniczeniu, polegającemu na wyłączeniu bezpośrednich kontaktów, z klientami, urzędami, organizacjami, itd. Niestety większość spraw musimy załatwiać elektronicznie, czyli elektronicznie potwierdzić swoją tożsamość. Jak to zrobić, zachowując maksimum bezpieczeństwa, maksimum prywatności i prostoty działania?

Możemy to zrobić za pomocą:

E-podpis potwierdza naszą tożsamość w sposób zdalny i dzięki niemu zrealizujemy wiążące transakcje na odległość, a dziś to naprawdę ważne dla przedsiębiorcy.

Do czego potrzebny jest e-podpis?
  • do składania deklaracji ZUS,
  • wysyłania sprawozdań do KRS,
  • zawierania, podpisywania umów oraz udziału w aukcjach na elektronicznych platformach przetargowych JEDZ,
  • rejestrowania danych w UODO,
  • przesyłania danych do GIIF,
  • kontaktowania się z URZĘDAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
    (czego nie można zrobić za pomocą profilu zaufanego ).
Co to jest e-podpis?

Podpis elektroniczny to Twój podpis w formie elektronicznej. Składasz go za pomocą specjalnego urządzenia np.: tokena – narzędzia mobilnego, które z mocy prawa jest uznane za równoważne podpisowi własnoręcznemu.

Weryfikację autentyczności podpisu elektronicznego, w tym identyfikację podpisującego zapewnia certyfikat. Na jego podstawie można ustalić kto jest nadawcą, a także czy treść informacji nie została zmieniona w trakcie transmisji danych, w okresie przechowywania, lub w wyniku celowej manipulacji.

Obecnie usługi certyfikacyjne związane z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, świadczą firmy:

Ceny zakupu zależą od dostawcy, okresu ważności certyfikatu i rodzaju urządzenia do składania podpisu.

 

Źródło: ww.nccert.pl,  www.biznes.gov.pl

 

MDM/MR